Pokaż swoje superMOCE-projekt-2023-Fundacja KReAdukacja-Skende Lublin

Razem ze SKENDE Shopping zapraszamy osoby w wieku 14-30 lat do zgłaszania swoich pomysłów w konkursie na inicjatywy młodzieżowe „Pokaż swoje superMOCE” .

Celem naszego konkursu jest pobudzenie kreatywności i wrażliwości twórczej młodzieży oraz integracja środowiska lokalnego wokół działań społecznych, sportowych i kulturalnych. Proponowane
inicjatywy powinny umożliwiać młodym ludziom zaprezentowanie swoich pasji, zainteresowań, talentów, przy jednoczesnym umożliwieniu uczestniczenia w działaniu szerokiemu gronu odbiorców. Czekamy na kreatywne pomysły na warsztaty, wystawy, spotkania i inne aktywności, które mogą zaciekawić i zaangażować młodych ludzi z Lublina i nie tylko!

Inicjatywy muszą być realizowane w przestrzeniach SKENDE: Miejscówka, studio kulinarne Szwedzki Stół, pumptrack i mini skatepark, Strefa Psa, tereny zielone wokół SKENDE.

Na zgłoszenia czekamy do 11 czerwca 2023.

Wszystkie dokumenty konkursowe dostępne są do pobrania poniżej. Przed złożeniem wniosku prosimy o uważne zapoznanie się z nimi.

  1. Regulamin
  2. Formularz zgłoszeniowy [plik .docx]
  3. Formularz zgłoszeniowy [plik .pdf]
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik .docx]
  5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik .pdf]
  6. Wzór sprawozdania [plik .docx]
  7. Wzór sprawozdania [plik .pdf]
  8. Klauzula informacyjna [plik .docx]
  9. Klauzula informacyjna [plik .pdf]