Fundacja-KReAdukacja-logo-duże-2021

jest organizacją pozarządową, której głównym celem jest kształtowanie i wspieranie rozwoju osób wrażliwych, aktywnych, kreatywnych i odpowiedzialnych.

 • wrażliwy – reagujący na potrzeby społeczności lokalnej i osób indywidualnych,
  a także zainteresowany środowiskiem lokalnym
 • aktywny – podejmujący działania na rzecz rozwiązania problemów społecznych
  i podnoszenia jakości życia społeczności, a także korzystający z praw i obowiązków obywatelskich.
 • kreatywny – twórczo podchodzący do rzeczywistości, aktywnie szukający własnych rozwiązań

 • odpowiedzialny – mający poczucie własnej sprawczości, świadomy wpływu własnych działań na siebie i innych zgodnie z zasadą przyczyna ? skutek.

Organizujemy i prowadzimy:

 • warsztaty edukacyjne i kompetencji społecznych dla szkół podstawowych i średnich,
 • projekty edukacyjne i kulturalne z młodzieżą,
 • szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą,
 • wizyty studyjne dla gości z zagranicy.

Nasze działania skupiają się wokół:

 • aktywizacji społeczno – kulturalnej obywateli,
 • edukacji pozaformalnej, nieformalnej oraz wsparciu edukacji szkolnej dzieci i młodzieży,
 • rozwoju osobistego i umożliwiania realizacji własnych pomysłów i projektów,
 • integracji różnych grup i kategorii społecznych.