KRS Fundacji:

KRS Fundacji (PDF)

Statut Fundacji:

Statut Fundacji (PDF)

Sprawozdania z działalności Fundacji:

Sprawozdanie finansowe 2022 (PDF)

Sprawozdanie merytoryczne 2020 (PDF)

Sprawozdanie finansowe 2019 (PDF)

Sprawozdanie finansowe 2018 (PDF)

Sprawozdanie merytoryczne 2018 (PDF)

Sprawozdanie finansowe 2017 (PDF)

Sprawozdanie merytoryczne 2017 (PDF)

Sprawozdanie finansowe 2016 (PDF)

Sprawozdanie merytoryczne 2016 (PDF)

Sprawozdanie finansowe 2015 (PDF)

Sprawozdanie merytoryczne 2015 (PDF)

Sprawozdanie finansowe 2014 (PDF)

Sprawozdanie merytoryczne 2014 (PDF)

Sprawozdanie finansowe 2013 (PDF)

Sprawozdanie merytoryczne 2013 (PDF)

Sprawozdanie finansowe 2012 (PDF)

Sprawozdanie merytoryczne 2012 (PDF)

Sprawozdanie finansowe 2011 (PDF)

Sprawozdanie merytoryczne 2011 (PDF)

Sprawozdanie finansowe 2010 (PDF)

Sprawozdanie merytoryczne 2010 (PDF)

Sprawozdanie finansowe 2009 (PDF)

Sprawozdanie merytoryczne 2009 (PDF)

Sprawozdanie finansowe 2008 (PDF)

Sprawozdanie merytoryczne 2008 (PDF)

Inne:

Materiały do prowadzenia warsztatów „Północ dla Południa”.

Raport z warsztatu „Północ dla Południa”.