Głównym celem projektu jest rozwój świadomości finansowej młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego gospodarowania pieniędzmi. Projekt adresowany jest do uczniów klas 6 i 7 szkół podstawowych województwa lubelskiego.

Zajęcia edukacyjne będą realizowane podczas czterech lekcji matematyki w okresie 24.02.2023 r. – 25.04.2023 r., a całość zakończy się konkursem.
Nauczyciele matematyki zostaną przygotowani do prowadzenia zajęć projektowych podczas bezpłatnego szkolenia, otrzymają także scenariusze zajęć.

Partnerem projektu jest Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Szczegółowych informacji udziela autorka i koordynatorka projektu Elżbieta Wojtowicz:

ewojtowicz@lscdn.pl , tel. 603 295 100

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim, w ramach programu edukacji ekonomicznej.