Cieszymy się, że nasz projekt „Dobrosąsiedzki dialog międzypokoleniowy” jest kontynuowany. W projekcie tym, realizowanym w latach 2021-2023, seniorzy/seniorki i młodzież z Polski i Ukrainy brali udział w warsztatach kompetencji społecznych, wymianach oraz realizowali inicjatywy na rzecz swoich społeczności lokalnych. Teraz zaś mamy szansę podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniami z pracy z grupami międzypokoleniowymi z innymi osobami. Pod koniec marca rozpoczęły się prowadzone przez nas szkolenia dla osób chcących pracować z takimi grupami. Szkolenia dla 5 grup uczestników/uczestniczek z lubelskich szkół i ngo będą trwały do końca kwietnia.

Projekt „Dobrosąsiedzki dialog międzypokoleniowy – podaj dalej” realizowany jest w ramach dotacji z programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG.