Młodzież Inspiruje Dzielnice 2024-Fundacja KReAdukacja-plakat-A4

Młodzież Inspiruje Dzielnice 2024

Miasto Lublin rozpoczyna kolejną edycję programu Dzielnice Kultury, który w 2024 r. będzie realizowany w dwóch zakresach „Dzielnice Kultury” w kategorii osób dorosłych oraz „Dzielnice Kultury – Młodzież Inspiruje Dzielnice”, w kategorii młodzieżowej.

Tegoroczna miejska oferta wsparcia finansowego dla dorosłych i młodych osób to okazja do zwiększenia aktywnego uczestnictwa w kulturze mieszkańców Lublina oraz realizacji młodzieżowych działań kulturalnych w dzielnicach Lublina. Na realizację swojego projektu można otrzymać nawet 6 tys. zł. Nabór projektów trwa do 18 marca. To kolejna inicjatywa kulturalna wpisująca się w założenia aplikacji Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, umożliwiająca mieszkankom i mieszkańcom zrealizowanie własnych pomysłów.

Z programu „Dzielnice Kultury – Młodzież Inspiruje Dzielnice” mogą skorzystać osoby mieszkające, uczące się lub studiujące w Lublinie w wieku od 10 do 30 lat. Projekt można złożyć samodzielnie, z drugą osobą lub z grupą nieformalną liczącą min. 3 osoby. Operatorzy połączonych programów, Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” oraz Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, czekają na oferty współpracy od 23 lutego do 18 marca.

Fundacja KReAdukacja odpowiada za realizację Programu w dzielnicach:

 • Czechów Południowy,
 • Czechów Północny,
 • Ponikwoda,
 • Rury,
 • Stare Miasto,
 • Śródmieście,
 • Wieniawa,
 • Wrotków,
 • Za Cukrownią.

Zapraszamy na prowadzone przez nas spotkania informacyjne:

 • 26.02.2024 (poniedziałek), godz.16.30 – 18.00, siedziba Fundacji KReAdukacja (Narutowicza 22/32, wejście od Górnej 2), tłumaczenie na język ukraiński
 • 28.02.2024 (środa), godz.16.30 – 18.00, przestrzeń młodzieżowa HEJ! (Peowiaków 11)
 • 01.03.2024 (piątek), godz.16.30 – 18.00, przestrzeń młodzieżowa Po Prostu Fajne Miejsce (Jana Sawy 5)
 • 05.03.2024 (wtorek), godz.16.30 – 18.00, siedziba Fundacji KReAdukacja (Narutowicza 22/32, wejście od Górnej 2), tłumaczenie na PJM
 • 06.03.2024 (środa), godz.16.00 – 17.30, filia nr 37 MBP (Bazylianówka 85)
 • 08.03.2024 (piątek), godz.16.00 – 17.30, filia nr 29 MBP (Kiepury 5a)

Program „Dzielnice Kultury – Młodzież Inspiruje Dzielnice” jest rozwinięciem formuły Dzielnice Kultury – programu zainicjowanego w 2013 roku, którego celem było zwiększenie potencjału kulturalnego 27 dzielnic Lublina. W 2022 roku odbyła się pierwsza edycja Programu dedykowana projektom młodzieżowym i skierowanym do
młodzieży. Program koordynowany jest przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin. Jego realizacją zajmują się Operatorzy programu: Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” oraz od 2023 roku Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja. Każdy z operatorów programu koordynuje pracę w różnych dzielnicach miasta. W zależności od potrzeb i specyfiki danego obszaru tworzy od podstaw lub intensyfikuje prowadzone w nich działania kulturalne, dążąc do stworzenia kompletnej i spójnej oferty kulturalno-edukacyjnej. Lublin zakwalifikował się do drugiego, finałowego etapu prestiżowego konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2029. Naszym hasłem przewodnim jest Re:Union, rozumiane jako ponowna integracja, scalanie zerwanych więzów, dialog międzypokoleniowy, międzysektorowy i międzykulturowy. Szczególnie ważne będą więc pomysły mające potencjał do tworzenia więzi, odbudowywania wspólnoty, intensyfikowania i poprawy relacji międzyludzkich. Rozpoczynamy wspólną edycję programu „Dzielnice Kultury”, w kategorii osób dorosłych i „Dzielnice Kultury – Młodzież Inspiruje Dzielnice” i przeznaczamy łączny budżet 400 tys. zł, w tym 100 tys. zł na realizację pomysłów osób dorosłych i 300 tys. zł na realizację pomysłów młodzieży. Dajemy w ten sposób szansę inicjatywom wynikającym z faktycznych potrzeb obu grup wiekowych i na kreowanie miasta na miarę ich potrzeb. Zachęcam do skorzystania z możliwości zaprezentowania swoich projektów – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds.  Kultury, Sportu i Partycypacji.

Dokumenty naborowe dostępne są pod linkami.