Mimo obecnej sytuacji pandemicznej udaje nam się prowadzić zajęcia! 🙂 Część z nich prowadzimy zdalnie. Dotyczy to zwłaszcza spotkań grup międzypokoleniowych w ramach projektu „Dobrosąsiedzki dialog międzypokoleniowy”. Grupy spotykają się regularnie na wideorozmowach, szkolą się i zaczynają przygotowania własnych inicjatyw.

Projekt realizowany jest w ramach dotacji z programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Active-Citizens-Fund-logo-Fundacja KReAdukacja Lublin-Dobrosasiedzki dialog miedzypokoleniowy 2021

W czasie, gdy najmłodsze klasy szkół podstawowych mogły uczyć się stacjonarnie i hybrydowo, udało nam się spotykać z uczestnikami „Akademii Inspiracji 2021”. Na żywo! Oczywiście zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Dzieciaki biorą udział w wybranych przez siebie zajęciach rozwijających zainteresowania.

Działanie realizowane dzięki wsparciu Miasta Lublin.

Dzielnice Kultury-Wsparcie dzięki finansowaniu Miasta Lublin-Fundacja KReAdukcja 2021