17.06.2021 Wyniki naboru inicjatyw:

Ogłaszamy wyniki naboru inicjatyw mieszkańców w ramach projektu „Mój Lublin – konkurs inicjatyw mieszkańców”. Komisja konkursowa 16 czerwca do dofinansowania wybrała projekty zgłoszone przez następujące osoby (kolejność alfabetyczna):
1. Anna Bagłajewska
2. Dorota Gontarz
3. Jacek Śliwiński
4. Kinga Witkowska-Mirosław

Ze względu na niewyczerpanie puli środków, II nabór inicjatyw ma charakter ciągły.
Wnioski można zgłaszać w siedzibie biura Fundacji lub na adres: fundacja@kreadukacja.org.
Wnioski będą oceniane na bieżąco, a ich Autorzy informowani indywidualnie o wynikach oceny.

Mój Lublin - konkurs inicjatyw mieszkańców 2021-Fundacja KReAdukacja-logoFundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja zaprasza mieszkańców miasta Lublin do udziału w konkursie na inicjatywy promujące setną rocznicę urodzin Julii Hartwig. Najciekawsze propozycje otrzymają możliwość realizacji przy wsparciu finansowym w wysokości do 1500 PLN. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2021 o godz. 14:59, wyniki zostaną opublikowane na stronie www.kreadukacja.org najpóźniej w dniu 20 czerwca 2021 roku.

Materiały do pobrania w związku z ogłoszonym konkursem w ramach projektu “Mój Lublin – konkurs inicjatyw mieszkańców”.


Regulamin konkursu


Formularz zgłoszeniowy – plik .pdf


Formularz zgłoszeniowy – plik .doc