Wyniki konkursu inicjatyw mieszkańców „Wiktoria 1920”. Konkurs realizowany w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.  Komisja konkursowa w dniu 29 sierpnia wybrała do dofinansowania 9 inicjatyw zgłoszonych przez 8 osób. Łączna kwota dofinansowań: 20000 zł. Poniżej prezentujemy listę zwycięzców (w kolejności alfabetycznej):

  • Błotnicka-Mazur Elżbieta
  • Gągała Wojciech
  • Gągola Marek (2 inicjatywy)
  • Gładysz Andrzej
  • Gontarz Dorota
  • Kuryło-Słaby Luiza
  • Maławski Władysław
  • Witkowska-Mirosław Kinga

GRATULUJEMY