Razem Dla Wrotkowa, Kino pod Chmurką, Wrotków w Lublinie, dzielnica Wrotków, aktywizacja Wrotkowa, facebook.com/RazemDlaWrotkowa, program wspierania partycypacji młodzieży, Gimnazjum nr 3 w Lublinie, www.wrotkow.kreadukacja.org, szkolenia aktywizujące dla młodzieży, podejmowanie inicjatyw w grupie na rzecz szkoły, identyfikacja problemów i ich selekcja, Szkolenia dla młodzieży związane z życiem społecznym miasta i dzielnicy, warsztaty krytycznego myślenia, podejmowanie inicjatyw na rzecz dzielnicy, Wizyta Studyjna w Radzie Miasta Lublin , Wizyta Studyjna w Radzie Dzielnicy Wrotków, Szkolenie Dla Nauczycieli , Pierwsza Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wrotków, Wybory Do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wrotków, Pierwsze Konsultacje na Wrotkowie, Kampania Wyborcza do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wrotków, Inicjatywa 3 Klasy Gimnazjum nr 3, Inicjatywa ?Poszukiwacze Owocowego Skarbu?, Pierwsza Inicjatywa Dla Seniorów, Druga Inicjatywa Dla Seniorów, Gra Terenowa Na Wrotkowie, Rekrutacja Nowych Uczestników, Mini Trening Kreatywnego Myślenia , Praca Nad Ankietami , Pan Stanisław Łopuszyński oraz Stanisław Przech, Wizyta w Radiu Lublin, Trzecia Inicjatywa Gimnazjum nr 3 w Lublinie Podczas ?Tygodnia Życzliwości?, Druga Inicjatywa Gimnazjum nr 3 w Lublinie Podczas ?Tygodnia Życzliwości?, Pierwsza Inicjatywa Gimnazjum nr 3 w Lublinie Podczas ?Tygodnia Życzliwości?, Zajęcia z 1 Semestru Projektu i Wizyta w Radiu Lublin, Rada Dzielnicy, Rada Miasta, Młodzieżowa Rada Miasta, Wprowadzenie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wrotków, system cyklicznych konsultacji Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 3. Szczegółowe, Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, MRD Wrotków, Kino Pod Chmurką, Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wrotków, Swiss Contribution, Ecorys, Euroregion Bałtyk, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, organizacja pozarządowa, głównym celem jest kształtowanie i wspieranie rozwoju osób wrażliwych, aktywnych, kreatywnych i odpowiedzialnych, organizujemy i prowadziy warsztaty edukacyjne, projekty edukacyjne, projekty kulturalne, projekty z młodzieżą, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, wizyty studyjne dla studentów ze wschodu, wizyty studyjne STP, wizyty studyjne Study Tours to Poland, edukacja pozaformalna, edukacja nieformalna, wsparcie edukacji szkolnej, integracja różnych grup społecznych, ul. Głęboka 8 A, 20-612 Lublin, www.kreadukacja.org, fundacja@kreadukacja.org, galeria zdjęć,

Projekt ?Razem dla Wrotkowa. Program wspierania partycypacji młodzieży? jest działaniem partnerskim Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja i Gimnazjum nr 3 w Lublinie.

Projekt  ma na celu zaktywizowanie 60 gimnazjalistów z lubelskiej dzielnicy Wrotków poprzez opracowanie i wdrożenie w latach 2012-2014 programu wspierania partycypacji młodzieży. Projekt rozpoczął  się 16 lipca 2012,
a zakończy 30 września 2014. W tym czasie zostanie stworzony czterosemestralny program obejmujący:

  • I Szkolenia aktywizujące dla młodzieży:  umiejętności liderskie, praca w grupie, samoorganizacja,
    w tym podejmowanie inicjatyw w grupie na rzecz szkoły, identyfikacja problemów i ich selekcja
  • II Szkolenia dla młodzieży związane z życiem społecznym miasta i dzielnicy: identyfikacja problemów dzielnicy, ich selekcja, warsztaty krytycznego myślenia, podejmowanie inicjatyw na rzecz dzielnicy
  • III Szkolenia na temat funkcjonowania organów, takich jak Rada Dzielnicy, Rada Miasta,
    Młodzieżowa Rada Miasta
  • IV Wprowadzenie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wrotków i jej funkcjonowanie

Zostanie także wprowadzony system cyklicznych konsultacji Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 3. Szczegółowe informacje na temat działania publikowane są na stronie internetowej projektu projektu.

 
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
 
Razem Dla Wrotkowa, Kino pod Chmurką, Wrotków w Lublinie, dzielnica Wrotków, aktywizacja Wrotkowa, facebook.com/RazemDlaWrotkowa, program wspierania partycypacji młodzieży, Gimnazjum nr 3 w Lublinie, www.wrotkow.kreadukacja.org, szkolenia aktywizujące dla młodzieży, podejmowanie inicjatyw w grupie na rzecz szkoły, identyfikacja problemów i ich selekcja, Szkolenia dla młodzieży związane z życiem społecznym miasta i dzielnicy, warsztaty krytycznego myślenia, podejmowanie inicjatyw na rzecz dzielnicy, Wizyta Studyjna w Radzie Miasta Lublin , Wizyta Studyjna w Radzie Dzielnicy Wrotków, Szkolenie Dla Nauczycieli , Pierwsza Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wrotków, Wybory Do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wrotków, Pierwsze Konsultacje na Wrotkowie, Kampania Wyborcza do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wrotków, Inicjatywa 3 Klasy Gimnazjum nr 3, Inicjatywa ?Poszukiwacze Owocowego Skarbu?, Pierwsza Inicjatywa Dla Seniorów, Druga Inicjatywa Dla Seniorów, Gra Terenowa Na Wrotkowie, Rekrutacja Nowych Uczestników, Mini Trening Kreatywnego Myślenia , Praca Nad Ankietami , Pan Stanisław Łopuszyński oraz Stanisław Przech, Wizyta w Radiu Lublin, Trzecia Inicjatywa Gimnazjum nr 3 w Lublinie Podczas ?Tygodnia Życzliwości?, Druga Inicjatywa Gimnazjum nr 3 w Lublinie Podczas ?Tygodnia Życzliwości?, Pierwsza Inicjatywa Gimnazjum nr 3 w Lublinie Podczas ?Tygodnia Życzliwości?, Zajęcia z 1 Semestru Projektu i Wizyta w Radiu Lublin, Rada Dzielnicy, Rada Miasta, Młodzieżowa Rada Miasta, Wprowadzenie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wrotków, system cyklicznych konsultacji Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 3. Szczegółowe, Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, MRD Wrotków, Kino Pod Chmurką, Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wrotków, Swiss Contribution, Ecorys, Euroregion Bałtyk, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, organizacja pozarządowa, głównym celem jest kształtowanie i wspieranie rozwoju osób wrażliwych, aktywnych, kreatywnych i odpowiedzialnych, organizujemy i prowadziy warsztaty edukacyjne, projekty edukacyjne, projekty kulturalne, projekty z młodzieżą, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, wizyty studyjne dla studentów ze wschodu, wizyty studyjne STP, wizyty studyjne Study Tours to Poland, edukacja pozaformalna, edukacja nieformalna, wsparcie edukacji szkolnej, integracja różnych grup społecznych, ul. Głęboka 8 A, 20-612 Lublin, www.kreadukacja.org, fundacja@kreadukacja.org, galeria zdjęć,