Mimo pandemicznych okoliczności, wszystkie inicjatywy lublinian – w 2021 roku poświęcone postaci Julii Hartwig, zostały zrealizowane z sukcesem. Cieszymy się, że dzięki udziałowi w projekcie mieszkańcy naszego miasta włączyli się we współtworzenie obchodów setnej rocznicy urodzin poetki, swymi działaniami w społecznościach lokalnych upowszechnili wiedzę na jej temat, wzmocnili tożsamość narodową i podnieśli poziom aktywności społecznej i kulturalnej.

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia publikacji o przeprowadzonych działaniach (zdjęcie okładkowe pochodzi z archiwum Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, jego autorką jest Pani Joanna Zętar) – 6 inicjatywach skierowanych do bardzo zróżnicowanych grup odbiorców oraz do odwiedzenia on-line Minecraftowego muzeum Julii Hartwig (https://youtu.be/0LyJyUL-BLg ), stworzonego  w ramach jednej z inicjatyw.

Już niedługo poinformujemy, jaki będzie temat przewodni naszego projektu w 2022 roku.

Działanie zrealizowano dzięki wsparciu Miasta Lublin oraz w partnerstwie z Fundacją PZU.”

Mój Lublin-konkurs inicjatyw mieszkańców 2021-page-belka