Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, Fundacja KReAdukacja, Nowa Akademia Inspiracji, Miasto Lublin, zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin, Dzielnice Kultury, Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie, dzielnica Za Cukrownią, edukacja pozaszkolna, rozwój zainteresowań, możliwość poznawania miasta i regionu, kontunuacja zadań "Letnia Akademia Inspiracji" i "Akademia Inspiracji 2014", duże zainteresowanie dzieci, ferie w mieście, ferie w Lublinie, trash art i rękodzieło, ?Mała Pracownia Artystyczna?, kreatywność i eksperymenty przyrodnicze, ?Klub Małego Odkrywcy? , grafika komputerowa z elementami fotografii, ?Studio Młodego Grafika?, warsztaty filmowe - ?DKF: Dziecięcy Klub Filmowy?, wyjście do kina i teatru, ognisko oraz wystawa na zakończenie realizacji zadania (czerwiec 2015)

„Nowa Akademia Inspiracji” to projekt polegający na przeprowadzeniu cyklu zajęć rozbudzających i rozwijających zainteresowania dzieci z lubelskiej dzielnicy Za Cukrownią , które ze względu na sytuację finansową i społeczną rodzin mają utrudniony dostęp do edukacji pozaszkolnej, pozwalającej na rozwój zainteresowań oraz małą możliwość poznawania miasta i regionu, w którym mieszkają. Jest to kontynuacja zadań ?Letnia Akademia Inspiracji 2013? i ?Akademia Inspiracji 2014?, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem dzieci – przede wszystkim uczniów Szkoły Podstawowej nr 20. W czasie ferii oraz w nowym semestrze, do końca roku szkolnego 2014/2015 uczestnicy wezmą udział w zajęciach estetyczno ? edukacyjnych, rozwijających zainteresowania: trash art i rękodzieło ? ?Mała Pracownia Artystyczna?, kreatywność i eksperymenty przyrodnicze ? ?Klub Małego Odkrywcy? , grafika komputerowa z elementami fotografii – ?Studio Młodego Grafika? oraz filmowe – ?DKF: Dziecięcy Klub Filmowy?. Ponadto dzieci biorące udział w zadaniu w ferie będą miały szansę udać się do kina oraz do teatru, a na koniec realizacji zadania (czerwiec 2015) wezmą udział w ognisku. Podsumowaniem zadania będzie wystawa, podczas której zaprezentowane zostaną efekty działań podejmowanych przez dzieci w czasie warsztatów. 

Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, Fundacja KReAdukacja, Nowa Akademia Inspiracji, Miasto Lublin, zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin, Dzielnice Kultury, Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie, dzielnica Za Cukrownią, edukacja pozaszkolna, rozwój zainteresowań, możliwość poznawania miasta i regionu, kontunuacja zadań "Letnia Akademia Inspiracji" i "Akademia Inspiracji 2014", duże zainteresowanie dzieci, ferie w mieście, ferie w Lublinie, trash art i rękodzieło, ?Mała Pracownia Artystyczna?, kreatywność i eksperymenty przyrodnicze, ?Klub Małego Odkrywcy? , grafika komputerowa z elementami fotografii, ?Studio Młodego Grafika?, warsztaty filmowe - ?DKF: Dziecięcy Klub Filmowy?, wyjście do kina i teatru, ognisko oraz wystawa na zakończenie realizacji zadania (czerwiec 2015)

SP20

galeria2014-avatar

Zajęcia w Ferie 2015

Zajęcia Luty – Marzec 2015

Zajęcia Kwiecień – Maj 2015

Zajęcia Czerwiec 2015

Wystawa Podsumowująca Projekt

Prezentujemy film będący efektem pracy dzieci biorących udział w warsztatach filmowych „DKF: Dziecięcy Klub Filmowy”, które były realizowane w ramach projektu „Nowa Akademia Inspiracji”.