PAFW Fundusz Pomocowy, projekt Mój kreatywny świat 2023

„Mój kreatywny świat 2023” to projekt realizowany we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Lublinie. Młodzież z niepełnosprawnościami weźmie udział w cyklu warsztatów artystycznych, rozbudzających kreatywność i zainteresowanie w kierunku tworzenia kultury, zakończonych wystawą, której uroczysty wernisaż (otwarty dla mieszkańców miasta) uczestnicy będą przygotowywać wspólnie z opiekunami. Uczniowie przeprowadzą również warsztaty kulinarne dla mieszkańców Lublina. Elementem projektu będą także wyjścia/wyjazdy do miejsc kultury, które umożliwią korzystanie z dóbr kultury. Głównym celem projektu jest więc integracja uczestników ze społecznością lokalną poprzez kulturę. Chcemy, aby dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy mniej dotkliwie odczuwali izolację społeczną, rozwijali swoją kreatywność oraz budowali poczucie własnej wartości.

Fundusz Pomocowy-logo-Fundacja KReAdukacja-Lublin

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.