RITA - Przemiany w regionie | logoProjekt „Młodzi liderzy dla zmian w regionach” to działanie, którego głównym celem jest przekazanie doświadczenia organizacji pracy Młodzieżowych Rad Dzielnic z Lublina młodzieżowym radnym trzech obwodów Ukrainy Zachodniej: Lwowskiego, Iwano-Frankiwskiego oraz Tarnopolskiego oraz nabycie kompetencji z zakresu współpracy międzynarodowej wśród wszystkich uczestników projektu do końca 2018 roku.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla uczestników z Ukrainy, podczas których nabędą oni umiejętności realizowania inicjatyw społeczno-kulturalnych, wspólny warsztat integracyjny dla Polaków i Ukraińców, podczas którego przygotują oni wspólną inicjatywę społeczno-kulturalną (warsztat ten będzie miał miejsce na Ukrainie). W Lublinie zorganizowana zostanie debata podsumowująca działania, na której przedstawią swoje inicjatywy młodzieżowi radni z Ukrainy i Polski. Oprócz działań skierowanych wobec młodzieży planujemy także przeszkolić grupę osób z organizacji partnerskiej w kierunku opieki merytorycznej i organizacyjnej nad młodzieżowymi radami gromad. Projekt trwa od czerwca do grudnia 2018 roku, ukraińskim partnerem Fundacji KReAdukacja jest Centrum Rzecznictwa Społecznego ze Lwowa.

„Projekt współfinansowany ze środków Polsko – amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji”.