Młodzi Dają Radę | Fundacja KReAdukacja,Młodzi Dają Radę, Fundacja KReAdukacja,#kreadukacja, szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne, młodzieżowa rada dzielnicy, MRD Wrotków, MRD Czechów Południowy, MRD Wieniawa, Gimnazum nr 18 w Lublinie, aktywizacja, partycypacja, Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wrotków, Młodzieżowa Rada Dzielnicy Czechów Południowy, Lublin, projekt miejski, Kuratorium Oświaty w Lublinie

Projekt ?Młodzi dają Radę!? zaktywizuje 20 uczniów z dzielnicy Wieniawa
w Lublinie poprzez szkolenia i warsztaty aktywizujące z zakresu samoorganizacji (w tym przede wszystkim organizacja inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej) oraz współpracy w grupie. W projekcie będą takze uczesniczyć ramach projektu uczestnicy wezmą też udział w wizytach studyjnych w jednostkach samorządowych oraz spotkaniach z młodzieżowymi radnymi dzielnic Wrotków i Czechów Południowy, którzy pomagać będą w osiągnięciu rezultatu końcowego projektu, tj. utworzeniu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wieniawa. W projekcie uczestniczyć będą także uczniowie z dzielnic Wrotków i Czechów Południowy, członkowie młodzieżowych rad dzielnic, których będziemy wspierać w realizacji inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych. Młodzież ta nabędzie także nowe umiejętności i kompetencje (praca w grupie, przeprowadzenie aktualnej diagnozy potrzeb młodzieżowego środowiska lokalnego). Projekt będzie realizowany w terminie od 31.08 do 10.12.2015. Wszyscy jego uczestnicy to mieszkańcy Województwa Lubelskiego. Partnerem projektu jest Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie.

logo Kuratorium2