Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja rozpoczyna rekrutację szkół chętnych do spotkań rekrutacyjnych w ramach akcji ?Lublin w sieci życzliwości 2012?.

Główne cele akcji:

Promocja życzliwości jako wartości społecznej, pozwalającej na integrację środowiska lokalnego i aktywizację obywatelską.

Celem tegorocznej edycji jest także podniesienie poziomu aktywnego udziału lublinian w tworzeniu kultury oraz integracja społeczna mieszkańców wokół działań społeczno ? kulturalnych.

W ramach akcji:

  • uczniowie szkół ponadpodstawowych z Lublina będą mieli okazję przygotować własne inicjatywy na rzecz szkoły i najbliższego otoczenia, dzięki czemu nauczą się pracy metodą projektu,
  • zorganizujemy obchody Międzynarodowego Dnia Życzliwości w Lublinie, promujące miasto i instytucje zaangażowane jako Ambasadorów Życzliwości,
  • zorganizujemy konferencje podsumowującą, na której uczestnicy zaprezentują swoje inicjatywy, a wszystkie instytucje otrzymają tytuł Ambasadorów Życzliwości

Do akcji można zgłaszać się poprzez przesłanie wypełnionego formularza na adres:

ewelina.pyzik@kreadukacja.org

formularz do pobrania: formularz zgłoszenia szkoły

Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja organizuje bezpłatne szkolenie z zakresu pracy z grupą metodą zespołowego projektu młodzieżowego. Do udziału w nim zaprasza 15 studentów kierunków pedagogicznych i społecznych.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu ?Lublin w sieci życzliwości 2012?, który ma na celu promowanie życzliwości jako wartości społecznej pozwalającej na integrację środowiska lokalnego i aktywizację obywatelską.

Podczas szkolenia uczestnicy będą szczegółowo zapoznani z celami projektu, przebiegiem i rezultatami poprzednich edycji, ale przede wszystkim zostaną przeszkoleni z pracy z grupą metodą zespołowego projektu młodzieżowego.

Termin: 7 lipca, godz. 9:00

Miejsce: Bankowy Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy

Ul. Filtrowa 11, 24-120 Kazimierz Dolny

Zapewniamy:

  • wyżywienie,
  • materiały szkoleniowe,
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • 5 godzin konsultacji u doświadczonego trenera

Oczekujemy:

Udział w szkoleniu wiąże się z deklaracją kontynuacji pracy w formie wolontariatu od września do grudnia ? prowadzenie spotkań rekrutacyjnych w lubelskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych które wyrażą zainteresowanie projektem ?Lublin w sieci życzliwości 2012?oraz animowanie i koordynacja pracy grupy podczas opracowania życzliwej inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej.

Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy i wysyłając go na adres:

paulina.sowa@kreadukacja.org

formularz do pobrania

Spotkanie organizacyjne osób zakwalifikowanych na szkolenie odbędzie się w tygodniu między 11 a 17 czerwca.

Szczegółowe informacje:

Tel. 500 360 499

e-mail: paulina.sowa@kreadukacja.org

Projekt realizowany przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

Lublin W Sieci Życzliwości 2011, 21 listopada, Międzynarodowy Dzień Życzliwości, Lublin W Sieci Życzliwości, Krąg Życzliwości, www.zyczliwosc.kreadukacja.org, oficjalna strona życzliwości w Lublinie, kampania społeczna, sponsorzy, darczyńcy, wsparcie, Miasto Lublin, projekt realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Lublin, Dzień Życzliwości w Lublinie, facebook.com/Dzien.Zyczliwosci.w.Lublinie, szkolenie dla studentów, szkolenie dla animatorów, praca z młodzieżą, cele projektu, zgłoszenia do projektu, formularz zgłoszeniowy, osoby zakwalifikowane, życzliwść, miłość, pomoc, wsparcie, cykliczny projekt, którego celem jest promocja życzliwości jako wartości społecznej, pozwalającej na integrację środowiska lokalnego i aktywizację obywatelską, zapraszamy szkoły ponadpodstawowe z Lublina, własne inicjatywy na rzecz szkoły i najbliższego otoczenia, metoda projektu, młodzież pracuje metodą projektu, podejmowanie samodzielnych decyzji, aktywne działania, życzliwy stosunek do świata młodych ludzi, przykładne zachowania, Tydzień Życzliwości, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, organizacja pozarządowa, głównym celem jest kształtowanie i wspieranie rozwoju osób wrażliwych, aktywnych, kreatywnych i odpowiedzialnych, organizujemy i prowadziy warsztaty edukacyjne, projekty edukacyjne, projekty kulturalne, projekty z młodzieżą, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, wizyty studyjne dla studentów ze wschodu, wizyty studyjne STP, wizyty studyjne Study Tours to Poland, edukacja pozaformalna, edukacja nieformalna, wsparcie edukacji szkolnej, integracja różnych grup społecznych, ul. Głęboka 8 A, 20-612 Lublin, www.kreadukacja.org, fundacja@kreadukacja.org, galeria zdjęć, fotorelacje, Lubelska Szkoła Fotografii, PhotoVision, Artus, Frugo, Projekt Wodzirej,

Lublin W Sieci Życzliwości 2011, 21 listopada, Międzynarodowy Dzień Życzliwości, Lublin W Sieci Życzliwości, Krąg Życzliwości, www.zyczliwosc.kreadukacja.org, oficjalna strona życzliwości w Lublinie, kampania społeczna, sponsorzy, darczyńcy, wsparcie, Miasto Lublin, projekt realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Lublin, Dzień Życzliwości w Lublinie, facebook.com/Dzien.Zyczliwosci.w.Lublinie, szkolenie dla studentów, szkolenie dla animatorów, praca z młodzieżą, cele projektu, zgłoszenia do projektu, formularz zgłoszeniowy, osoby zakwalifikowane, życzliwść, miłość, pomoc, wsparcie, cykliczny projekt, którego celem jest promocja życzliwości jako wartości społecznej, pozwalającej na integrację środowiska lokalnego i aktywizację obywatelską, zapraszamy szkoły ponadpodstawowe z Lublina, własne inicjatywy na rzecz szkoły i najbliższego otoczenia, metoda projektu, młodzież pracuje metodą projektu, podejmowanie samodzielnych decyzji, aktywne działania, życzliwy stosunek do świata młodych ludzi, przykładne zachowania, Tydzień Życzliwości, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, organizacja pozarządowa, głównym celem jest kształtowanie i wspieranie rozwoju osób wrażliwych, aktywnych, kreatywnych i odpowiedzialnych, organizujemy i prowadziy warsztaty edukacyjne, projekty edukacyjne, projekty kulturalne, projekty z młodzieżą, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, wizyty studyjne dla studentów ze wschodu, wizyty studyjne STP, wizyty studyjne Study Tours to Poland, edukacja pozaformalna, edukacja nieformalna, wsparcie edukacji szkolnej, integracja różnych grup społecznych, ul. Głęboka 8 A, 20-612 Lublin, www.kreadukacja.org, fundacja@kreadukacja.org, galeria zdjęć, fotorelacje, Lubelska Szkoła Fotografii, PhotoVision, Artus, Frugo, Projekt Wodzirej,