Kultura daje Radę! | Fundacja KReAdukacja

?Kultura daje Radę!? jest projektem skierowanym do 45 osób ? uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Część z nich ? 25 osób ? to członkowie grup ?Młodzieżowe Rady Dzielnic?, działających w dzielnicach Wrotków, Wieniawa i Czechów Południowy. Dzięki realizacji zadania, będą oni mogli realizować zaplanowane inicjatywy kulturalne, wzbogacające kalendarz kulturalny ich dzielnic. Pozostałe 20 osób to uczniowie ze szkół mieszczących się w dzielnicach Wieniawa, Wrotków i Czechów Południowy zostaną oni przeszkoleni i wyposażeni w nową wiedza i umiejętności, pozwalające na efektywne działanie na rzecz rozwoju życia społeczno ? kulturalnego dzielnicy. Tym samym zostaną zaproszeni do pomocy w działaniach młodzieżowych rad dzielnic. Poprzez zaplanowane w ramach zadania działania (warsztaty, szkolenia, realizacja przez młodzież inicjatyw kulturalnych), chcemy ożywić życie kulturalne kilku dzielnic Lublina. Głównym założeniem zadania jest umożliwienie funkcjonowania w kilku dzielnicach miasta grup młodzieży prowadzącej stałe działania na rzecz rozwoju życia społeczno ? kulturalnego.

Dzielnice-Kultury-2016-Wieniawa-Kultura-daje-Rade-Fundacja-KReAdukacja