Kalejdoskop Kultury 2019 | Fundacja KReAdukacja

?Kalejdoskop Kultury 2019? to kontynuacja projektów realizowanych od 2016 roku w dzielnicy Czechów Południowy. Jego głównym celem jest wzbogacenie oferty zajęć artystycznych i kulturalnych w dzielnicy. W trakcie realizacji projektu zorganizujemy cykl bezpłatnych zajęć kulturalno-edukacyjnych dla dzieci, dzięki czemu będą one miały szanse na aktywne uczestnictwo w działaniach kulturalnych. Działaniem obejmiemy 20 osób: dzieci mieszkające i/lub uczące się na terenie dzielnicy Czechów Południowy. Zajęcia będą się składały z następujących modułów: ?W świecie zmysłów?, ?Wielcy Mali Odkrywcy?, ?W małym kinie? oraz ?Świat sztuki ? sztuka świata?. Pod koniec cyklu zorganizujemy piknik rodzinny ? spotkanie podsumowujące dla wszystkich uczestników projektu oraz ich rodziców i/lub opiekunów. Podczas pikniku uczestnicy projektu będą mieli możliwość wymiany swoich doświadczeń, a rodzice otrzymają specjalnie przygotowane skrypty zajęć, które będą mogli wykorzystać do pracy z dziećmi w domu.