Kalejdoskop Kultury 2017 | Fundacja KReAdukacja
 

 

„Kalejdoskop Kultury 2017” to kontynuacja projektu realizowanego z sukcesem w zeszłym roku w dzielnicy Czechów Południowy. Jego głównym celem jest wzbogacenie oferty zajęć artystycznych i kulturalnych w dzielnicy. W trakcie realizacji projektu organizujemy cykl bezpłatnych zajęć dla dzieci, dzięki czemu będą one miały szansę na aktywne uczestnictwo w działaniach kulturalnych.
 
Zajęcia składają się z następujących modułów: „Tańce połamańce”, „Wielcy Mali Odkrywcy”, „Świat sztuki- sztuka świata” oraz „W małym kinie”. Po zakończeniu cyklu zajęć zorganizujemy piknik rodzinny – również rodzice i opiekunowie dzieci uczestniczących w projekcie będą mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w zajęciach z cyklu. Podczas pikniku zostanie także zaprezentowany filmik powstały na zajęciach filmowych – w związku z obchodami 700-lecia nadania praw miejskich Lublinowi, dzieciaki przygotują swoją wersję legendy o herbie Lublina.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin w ramach obchodów 700-lecia miasta w 2017 roku. 

 
700 lat Miasta Lublin | Fundacja KReAdukacja