dobry-pocztatek-warsztaty-o-chrzcie-polski-1050-rocznica-fundacja-kreadukacja-lublin2016

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą warsztatów
?Dobry początek ? warsztaty o chrzcie Polski?.

Głównym celem warsztatów jest zwiększenie świadomości znaczeniu chrztu Polski wśród najmłodszych mieszkańców Województwa Lubelskiego poprzez ukazanie historycznego dziedzictwa i wpływu tego wydarzenia na dzieje ojczyzny ? z okazji 1050. rocznicy przyjęcia chrztu przez Mieszka I, włączamy się w ogólnopolskie obchody tej rocznicy.
Warsztaty skierowane są do uczniów klas III-VI szkół podstawowych, do udziału zachęcamy także klasy integracyjne.

Warsztaty będą trwały cztery godziny lekcyjne, każda godzina będzie poświęcona jednemu zagadnieniu:
– poznaniu legend i podań o początkach państwa polskiego,
– przybliżaniu sytuacji w kraju przed i po przyjęciu chrztu,
– uczniowie będą mieli za zadanie wyobrażenie sobie (jako naoczni świadkowie), jak mógł wyglądać chrzest Mieszka I i napisanie relacji z tego wydarzenia,
– poznaniu roli chrztu i jego wpływu na kształt dzisiejszej Polski.

Kolejnym działaniem w ramach projektu będzie ogłoszenie konkursu na samodzielne przygotowanie prac plastycznej dla uczestników warsztatów edukacyjnych. Uczniowie będą mieli czas od lipca do września na przesłanie prac, wykonanych dowolną techniką, upamiętniające chrzest Polski w 966 r. Dla autorów najlepszych prac są przewidziane dyplomy i nagrody, a efekty zostaną opublikowane w folderze podsumowującym projekt. Foldery będą rozdane uczniom wyróżnionych prac, szkołom biorącym udział w projekcie oraz bibliotekom z gmin, na terenie których znajdują się szkoły biorące udział w projekcie.

Szczegółowe informacje oraz zapisy:
516 833 840 lub ela.kudyba@kreadukacja.org
Zachęcamy do współpracy!

Warsztaty ?Dobry początek ? warsztaty o chrzcie Polski? zostały objęte dotacją Zarządu Województwa Lubelskiego.

wojewodztwo-lubelskie-herb-2016-fundacja-kreadukacja-warsztaty-o-chrzcie-polski