Aktualne Projekty Fundacji KReAdukacja | Fundacja KReAdukacja

„Kalejdoskop Kultury 2016? to projekt mający na celu wzbogacenie oferty zajęć artystycznych i kulturalnych w dzielnicy Czechów Południowy. W trakcie realizacji projektu zorganizowane zostanie cykl bezpłatnych zajęć kulturalno-edukacyjnych dla dzieci (od 15 lutego do 24 czerwca), dzięki czemu będą one miały szanse na aktywne uczestnictwo w działaniach kulturalnych. Zajęcia realizowane w ramach projektu to: ?Niech żyje taniec?, ?Wielcy Mali Odkrywcy?, ?Świat sztuki ? sztuka świata? i ?W małym kinie?.
Po zakończeniu cyklu zajęć zorganizowany zostanie piknik rodzinny – spotkanie podsumowujące dla wszystkich uczestników projektu oraz ich rodziców. Rodzice i opiekunowie dzieci uczestniczących w projekcie będą mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w zajęciach, z których do tej pory korzystali ich podopieczni. Podczas pikniku uczestnicy projektu będą mieli możliwość wymiany swoich doświadczeń, a rodzice otrzymają specjalnie przygotowane skrypty zajęć, które będą mogli wykorzystać do pracy z dziećmi w domu. Podczas pikniku zostanie zaprezentowany także filmik powstały na zajęciach filmowych.
?Kalejdoskop Kultury 2016? realizowany jest przez Fundację Działań Edukacyjnych KReAdukacja przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 45. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Miasta Lublin.

Dzielnice-Kultury-2016-Czechow-Poludniowy-Fundacja-KReAdukacja

Do końca lipca 2016 Fundacja KReAdukacja realizuje zadanie ?Kultura daje Radę!?. Jest ono skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z dzielnic: Czechów Południowy, Wieniawa i Wrotków. Jego odbiorcami są głównie członkowie Młodzieżowych Rad Dzielnic, działających w wyżej wymienionych dzielnicach. Dzięki realizacji zadania będą oni mogli realizować zaplanowane inicjatywy kulturalne, wzbogacające kalendarz kulturalny ich dzielnic.
Młodzież, która nie działa w Młodzieżowych Radach Dzielnic, a chciałaby rozpocząć przygodę z działalnością społeczną ? zostanie przeszkolona i wyposażona w nową wiedzę i umiejętności, pozwalające na efektywne działanie na rzecz rozwoju życia społeczno ? kulturalnego dzielnicy. Tym samym zostanie zaproszona do pomocy w działaniach młodzieżowych rad dzielnic.
Poprzez zaplanowane w ramach zadania działania (warsztaty, szkolenia, realizacja przez młodzież inicjatyw kulturalnych), chcemy ożywić życie kulturalne kilku dzielnic Lublina.
Projekt ?Kultura daję Radę!? realizowany jest przy wsparciu finansowym Miasta Lublin.

Dzielnice-Kultury-2016-Wieniawa-Kultura-daje-Rade-Fundacja-KReAdukacja

W lutym ruszyły zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 w ramach kolejnej edycji ?Akademii Inspiracji?. W ramach tegorocznej edycji przygotowaliśmy ofertę 3 warsztatów prowadzonych metodami edukacji pozaszkolnej (formy warsztatowe) z dziedzin pozwalających na rozbudzenie zainteresowań: trash art i rękodzieło ? ?Mała Pracownia Artystyczna?, kreatywność i eksperymenty przyrodnicze ? ?Klub Małego Odkrywcy? oraz filmowe – ?DKF: Dziecięcy Klub Filmowy?. W czasie ferii zimowych oprócz zajęć w szkole zorganizowane zostały także bezpłatne wyjścia do Kina Bajka oraz Teatru Andersena.