Publikacja „Mój Lublin – konkurs inicjatyw mieszkańców”, edycja 2022.

przez admin

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją podsumowującą projekt „Mój Lublin – konkurs inicjatyw mieszkańców”, który w 2022 roku poświęcony był postaci Wincentego Pola, w 150 rocznicę jego śmierci. Znajdą w niej Państwo zdjęcia oraz opisy sześciu inicjatyw, które zrealizowane zostały w okresie od czerwca do listopada. Jednocześnie zachęcamy do obserwowania naszego FB, na którym już…

Młodość wczoraj i dziś 2022 – publikacja

przez admin

  Po raz kolejny nasza fundacja realizowała działanie skierowane do seniorów. W projekcie „Młodość wczoraj i dziś 2022” wzięła udział grupa lubelskich seniorek, która w ciągu kilku jesiennych miesięcy spotykała się na warsztatach artystycznych, podczas których poznawała różnorodne techniki rękodzielnicze. Elementem projektu były także wizyty w miejscach kultury. Projekt miał charakter międzypokoleniowy. Cztery uczestniczki zdecydowały…

Podsumowanie działań projektu „Wspieranie wolontariatu w gromadach”

przez admin

Po wybuchu wojny w Ukrainie nasz projekt został zmodyfikowany w ten sposób, by pomóc osobom dotkniętym agresją rosyjską przebywającym w Ukrainie, jak i w Polsce. Już w marcu część środków przeznaczona na działania szkoleniowe dla uczestników z Ukrainy została przekształcona w pomoc humanitarną. Dzięki naszemu szybkiemu przelewowi organizacja partnerska z Ukrainy (Агенція Сталого Розвитку АСТАР)…

Razem w stronę kultury – nowy projekt

przez admin

Rozpoczynamy realizację nowego projektu. „Razem w stronę kultury” to projekt, którego głównymi odbiorcami jest młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, mieszkająca w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Lublinie. Weźmie ona udział w cyklu warsztatów artystycznych, rozbudzających kreatywność i zainteresowanie w kierunku tworzenia kultury, zakończonych wystawą, której uroczysty wernisaż…

Wyniki naboru inicjatyw mieszkańców w ramach projektu „Mój Lublin – konkurs inicjatyw mieszkańców”

przez admin

Ogłaszamy wyniki naboru inicjatyw mieszkańców w ramach projektu „Mój Lublin – konkurs inicjatyw mieszkańców” ogłoszonego 1 marca 2022 roku. Komisja konkursowa 13 kwietnia do dofinansowania wybrała trzy projekty zgłoszone przez następujące osoby (kolejność alfabetyczna): 1. Andrzej Gładysz 2. Dorota Pawelec 3. Emilia Więcierzewska-Kostecka Ze względu na niewyczerpanie puli środków, II nabór inicjatyw ma charakter ciągły.…

Mój Lublin – konkurs inicjatyw mieszkańców 2022

przez admin

„Mój Lublin – konkurs inicjatyw mieszkańców” to projekt, który otrzymał dofinansowanie z miejskiego programu „Miasto kultury w latach 2021-2023”. W ramach projektu co roku organizowane będą otwarte nabory inicjatyw społeczno-kulturalnych mieszkańców miasta. Inicjatywy te mają pokazywać ciekawe, a szerzej nieznane miejsca, historie, wydarzenia związane z Lublinem. W poprzednim roku inicjatywy poświęcone były Julii Hartwig. Autorom…

Podsumowanie tegorocznej edycji projektu „Mój Lublin – konkurs inicjatyw mieszkańców”

przez admin

Mimo pandemicznych okoliczności, wszystkie inicjatywy lublinian – w 2021 roku poświęcone postaci Julii Hartwig, zostały zrealizowane z sukcesem. Cieszymy się, że dzięki udziałowi w projekcie mieszkańcy naszego miasta włączyli się we współtworzenie obchodów setnej rocznicy urodzin poetki, swymi działaniami w społecznościach lokalnych upowszechnili wiedzę na jej temat, wzmocnili tożsamość narodową i podnieśli poziom aktywności społecznej…

Młodość wczoraj i dziś 2021 – publikacja

przez admin

Kolejny raz nasza fundacja realizowała działanie skierowane do seniorów. W projekcie „Młodość wczoraj i dziś 2021” wzięła udział grupa lubelskich seniorek, która w ciągu kilku jesiennych miesięcy spotykała się na warsztatach artystycznych, podczas których poznawała różnorodne techniki rękodzielnicze. Elementem projektu były także wizyty w miejscach kultury. Cztery uczestniczki zdecydowały się podzielić swoimi wspomnieniami z czasów…