Akademia Inspiracji 2023-Fundacja KReAdukacjaLublin

Kontynuujemy zajęcia rozbudzające i rozwijające zainteresowania dzieci z lubelskiej dzielnicy Za Cukrownią. W ramach tegorocznej edycji planujemy zorganizowanie czasu wolnego dzieciom od lutego do końca roku szkolnego. Uczestnicy projektu wezmą udział w bezpłatnych zajęciach rozwijających zainteresowania: Mała Pracownia Artystyczna, Klub Małego Odkrywcy, Dziecięcy Klub Filmowy, Warsztat Młodego Majsterkowicza. Dzięki projektowi dzieci będą miały szanse na aktywne uczestnictwo w działaniach kulturalnych.

Akademia Inspiracji 2023-Fundacja KReAdukacja-Lublin-belka