Akademia Inspiracji | Fundacja KReAdukacja | Lublin | Ferie w Lublinie 2014

„Akademia Inspiracji 2014” to projekt polegający na przeprowadzeniu cyklu zajęć rozbudzających i rozwijających zainteresowania dzieci z lubelskiej dzielnicy Za Cukrownią , które ze względu na sytuację finansową i społeczną rodzin mają utrudniony dostęp do edukacji pozaszkolnej, pozwalającej na rozwój zainteresowań oraz małą możliwość poznawania miasta i regionu, w którym mieszkają. Jest to kontynuacja zadania ?Letnia Akademia Inspiracji 2013?, które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem dzieci  – przede wszystkim uczniów Szkoły Podstawowej nr 20. W czasie ferii oraz w nowym semestrze, do końca roku szkolnego 2013/2014 30 uczestników weźmie udział w zajęciach estetyczno ? edukacyjnych, rozwijających zainteresowania. W czasie ferii każdy uczestnik będzie mógł wybrać dwa spośród czterech rodzajów warsztatów: trash art, trening kreatywności, grafika komputerowa z elementami fotografii, warsztaty taneczne. Po zakończeniu ferii każdy uczestnik wybierze zajęcia, które najbardziej go zainteresowały i będzie uczestniczył w jednym spotkaniu tygodniowo do końca roku szkolnego. Ponadto dzieci biorące udział w zadaniu w ferie będą miały szansę wyjechać do Zamościa, a na koniec realizacji zadania (czerwiec 2014) wezmą udział w wycieczce po Lublinie. Podsumowaniem zadania będzie wystawa, podczas której zaprezentowane zostaną efekty działań podejmowanych przez dzieci w czasie warsztatów. Zadanie będzie realizowane przez Fundację KReAdukacja od 2 stycznia do 31 lipca 2014r., a większość działań będzie się odbywała na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie, mieszczącej się na terenie dzielnicy Za Cukrownią.

WIĘCEJ INFORMACJI