Pod Wspólnym Dachem 2, celem projektu jest wyrównywanie różnic w dostępie do zajęć kulturalno-edukacyjnych wśród mieszkańców osiedla Bazylianówka, arsztaty literackie, warsztaty rękodzieła, zabawy podwórkowe oraz animacje, trening kreatywności, zajęcia z grafiki komputerowej, taniec, zostanie zorganizowana wystawa z powstałymi w czasie zajęć pracami uczestników oraz album on-line, projekt międzypokoleniowy, Creative Commons, osiedle Bazylianówka w Lublinie, 30 dzieci w wieku 8 - 12 lat oraz 10 seniorów w wieku 55+,plakat rekrutacyjny, plakat informujący o wystawie prac, prace graficzne stworzone przez dzieci i seniorów zostaną utrwalone w formie internetowego albumu, który będzie dostępny bezpłatnie, publikacja on-line albumu internetowego, utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe, przedstawiamy galerię zdjęć z zajęć, zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych animatorów Fundacji KReAdukacja, głównym celem naszego projektu jest zapewnienie mieszkańcom osiedla Bazylianówka i okolic dostępu do atrakcyjnych i darmowych zajęć kulturalno-edukacyjnych. , Lublin 2013, Miasto Lublin, Filia nr 37 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie, głównym celem jest wyrównywanie różnic w dostępie do zajęć kulturalno-edukacyjnych wśród mieszkańców osiedla Bazylianówka., ykl bezpłatnych zajęć, bezpłatne warsztaty, dla dzieci, dla rodziców, dla senorów, działania kulturalne, warsztaty literackie, warsztaty rękodzieła, zabawy podwórkowe, trening kreatywności, zajęcia z grafiki komputerowej, wystawa podsumowująca projekt w Kościele, internetowy album prac uczestników, Miejsce Odkrywania Talentów, Minister Edukacji Narodowej , MEN, tytuł nadany przez Minister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall, Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, organizacja pozarządowa, głównym celem jest kształtowanie i wspieranie rozwoju osób wrażliwych, aktywnych, kreatywnych i odpowiedzialnych, organizujemy i prowadziy warsztaty edukacyjne, projekty edukacyjne, projekty kulturalne, projekty z młodzieżą, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, wizyty studyjne dla studentów ze wschodu, wizyty studyjne STP, wizyty studyjne Study Tours to Poland, edukacja pozaformalna, edukacja nieformalna, wsparcie edukacji szkolnej, integracja różnych grup społecznych, ul. Głęboka 8 A, 20-612 Lublin, www.kreadukacja.org, fundacja@kreadukacja.org, galeria zdjęć, fotorelacje, Pod Wspólnym Dachem 2, Fundacja KReAdukacja, projekt międzypokoleniowy, osiedle Bazylianówka, warsztaty, zajęcia, dzieci, rodzice, seniorzy, Miasto Lublin, warsztaty rękodzieła, warsztaty grafiki komputerowej, zabawy podwórkowe, gry i animacje, warsztaty literackie, warsztaty taneczne, MBP w Lublinie Filia nr 37, Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie, Marianie Lublin, ks. Marek Otolski, proboszcz parafii, Lublin, www.kreadukacja.org,

?Pod Wspólnym Dachem 2? to projekt będący kontynuacją ubiegłorocznego działania pod tym samym tytułem. Głównym celem projektu jest wyrównywanie różnic w dostępie do zajęć kulturalno-edukacyjnych wśród mieszkańców osiedla Bazylianówka. W trakcie realizacji projektu zorganizujemy cykl bezpłatnych zajęć kulturalno-edukacyjnych dla dzieci oraz osób dorosłych, przede wszystkim seniorów oraz rodziców pozostających na urlopach wychowawczych. Uczestnicy będą mieli szanse na aktywny udział w następujących modułach: warsztaty literackie, warsztaty rękodzieła, zabawy podwórkowe oraz animacje, trening kreatywności, zajęcia z grafiki komputerowej, taniec. Po zakończeniu zajęć zostanie zorganizowana wystawa z powstałymi w czasie zajęć pracami uczestników oraz album on-line. Projekt będzie trwał od stycznia do sierpnia 2014 r, jego główne działanie, tj. cykl zajęć kulturalno-edukacyjnych, będzie przeprowadzone od końca stycznia do czerwca.

Poniżej zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć projektu:

galeria zdjęć, prace uczestników, Flickr, Pod Wspólnym Dachem 2, Fundacja KReAdukacja, projekt międzypokoleniowy, osiedle Bazylianówka, warsztaty, zajęcia, dzieci, rodzice, seniorzy, Miasto Lublin, warsztaty rękodzieła, warsztaty grafiki komputerowej, zabawy podwórkowe, gry i animacje, warsztaty literackie, warsztaty taneczne, MBP w Lublinie Filia nr 37, Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie, Marianie Lublin, ks. Marek Otolski, proboszcz parafii, Lublin, www.kreadukacja.org,

Wystawa podsumowująca projekt:

wystawa podsumowująca, galeria zdjęć, prace uczestników, Flickr, Pod Wspólnym Dachem 2, Fundacja KReAdukacja, projekt międzypokoleniowy, osiedle Bazylianówka, warsztaty, zajęcia, dzieci, rodzice, seniorzy, Miasto Lublin, warsztaty rękodzieła, warsztaty grafiki komputerowej, zabawy podwórkowe, gry i animacje, warsztaty literackie, warsztaty taneczne, MBP w Lublinie Filia nr 37, Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie, Marianie Lublin, ks. Marek Otolski, proboszcz parafii, Lublin, www.kreadukacja.org,

Pod Wspólnym Dachem 2, celem projektu jest wyrównywanie różnic w dostępie do zajęć kulturalno-edukacyjnych wśród mieszkańców osiedla Bazylianówka, arsztaty literackie, warsztaty rękodzieła, zabawy podwórkowe oraz animacje, trening kreatywności, zajęcia z grafiki komputerowej, taniec, zostanie zorganizowana wystawa z powstałymi w czasie zajęć pracami uczestników oraz album on-line, projekt międzypokoleniowy, Creative Commons, osiedle Bazylianówka w Lublinie, 30 dzieci w wieku 8 - 12 lat oraz 10 seniorów w wieku 55+,plakat rekrutacyjny, plakat informujący o wystawie prac, prace graficzne stworzone przez dzieci i seniorów zostaną utrwalone w formie internetowego albumu, który będzie dostępny bezpłatnie, publikacja on-line albumu internetowego, utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe, przedstawiamy galerię zdjęć z zajęć, zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych animatorów Fundacji KReAdukacja, głównym celem naszego projektu jest zapewnienie mieszkańcom osiedla Bazylianówka i okolic dostępu do atrakcyjnych i darmowych zajęć kulturalno-edukacyjnych. , Lublin 2013, Miasto Lublin, Filia nr 37 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie, głównym celem jest wyrównywanie różnic w dostępie do zajęć kulturalno-edukacyjnych wśród mieszkańców osiedla Bazylianówka., ykl bezpłatnych zajęć, bezpłatne warsztaty, dla dzieci, dla rodziców, dla senorów, działania kulturalne, warsztaty literackie, warsztaty rękodzieła, zabawy podwórkowe, trening kreatywności, zajęcia z grafiki komputerowej, wystawa podsumowująca projekt w Kościele, internetowy album prac uczestników, Miejsce Odkrywania Talentów, Minister Edukacji Narodowej , MEN, tytuł nadany przez Minister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall, Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, organizacja pozarządowa, głównym celem jest kształtowanie i wspieranie rozwoju osób wrażliwych, aktywnych, kreatywnych i odpowiedzialnych, organizujemy i prowadziy warsztaty edukacyjne, projekty edukacyjne, projekty kulturalne, projekty z młodzieżą, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, wizyty studyjne dla studentów ze wschodu, wizyty studyjne STP, wizyty studyjne Study Tours to Poland, edukacja pozaformalna, edukacja nieformalna, wsparcie edukacji szkolnej, integracja różnych grup społecznych, ul. Głęboka 8 A, 20-612 Lublin, www.kreadukacja.org, fundacja@kreadukacja.org, galeria zdjęć, fotorelacje, plakat rekrutacyjny, partner projektu, cykl bezpłatnych warsztatów, mieszkańcy Bazylianówki, zapisy, galeria zdjęć, prace uczestników, Flickr, Pod Wspólnym Dachem 2, Fundacja KReAdukacja, projekt międzypokoleniowy, osiedle Bazylianówka, warsztaty, zajęcia, dzieci, rodzice, seniorzy, Miasto Lublin, warsztaty rękodzieła, warsztaty grafiki komputerowej, zabawy podwórkowe, gry i animacje, warsztaty literackie, warsztaty taneczne, MBP w Lublinie Filia nr 37, Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie, Marianie Lublin, ks. Marek Otolski, proboszcz parafii, Lublin, www.kreadukacja.org,

Pod Wspólnym Dachem 2, celem projektu jest wyrównywanie różnic w dostępie do zajęć kulturalno-edukacyjnych wśród mieszkańców osiedla Bazylianówka, arsztaty literackie, warsztaty rękodzieła, zabawy podwórkowe oraz animacje, trening kreatywności, zajęcia z grafiki komputerowej, taniec, zostanie zorganizowana wystawa z powstałymi w czasie zajęć pracami uczestników oraz album on-line, projekt międzypokoleniowy, Creative Commons, osiedle Bazylianówka w Lublinie, 30 dzieci w wieku 8 - 12 lat oraz 10 seniorów w wieku 55+,plakat rekrutacyjny, plakat informujący o wystawie prac, prace graficzne stworzone przez dzieci i seniorów zostaną utrwalone w formie internetowego albumu, który będzie dostępny bezpłatnie, publikacja on-line albumu internetowego, utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe, przedstawiamy galerię zdjęć z zajęć, zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych animatorów Fundacji KReAdukacja, głównym celem naszego projektu jest zapewnienie mieszkańcom osiedla Bazylianówka i okolic dostępu do atrakcyjnych i darmowych zajęć kulturalno-edukacyjnych. , Lublin 2013, Miasto Lublin, Filia nr 37 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie, głównym celem jest wyrównywanie różnic w dostępie do zajęć kulturalno-edukacyjnych wśród mieszkańców osiedla Bazylianówka., ykl bezpłatnych zajęć, bezpłatne warsztaty, dla dzieci, dla rodziców, dla senorów, działania kulturalne, warsztaty literackie, warsztaty rękodzieła, zabawy podwórkowe, trening kreatywności, zajęcia z grafiki komputerowej, wystawa podsumowująca projekt w Kościele, internetowy album prac uczestników, Miejsce Odkrywania Talentów, Minister Edukacji Narodowej , MEN, tytuł nadany przez Minister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall, Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, organizacja pozarządowa, głównym celem jest kształtowanie i wspieranie rozwoju osób wrażliwych, aktywnych, kreatywnych i odpowiedzialnych, organizujemy i prowadziy warsztaty edukacyjne, projekty edukacyjne, projekty kulturalne, projekty z młodzieżą, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, wizyty studyjne dla studentów ze wschodu, wizyty studyjne STP, wizyty studyjne Study Tours to Poland, edukacja pozaformalna, edukacja nieformalna, wsparcie edukacji szkolnej, integracja różnych grup społecznych, ul. Głęboka 8 A, 20-612 Lublin, www.kreadukacja.org, fundacja@kreadukacja.org, galeria zdjęć, fotorelacje, plakat rekrutacyjny, partner projektu, cykl bezpłatnych warsztatów, mieszkańcy Bazylianówki, zapisy, galeria zdjęć, prace uczestników, Flickr, Pod Wspólnym Dachem 2, Fundacja KReAdukacja, projekt międzypokoleniowy, osiedle Bazylianówka, warsztaty, zajęcia, dzieci, rodzice, seniorzy, Miasto Lublin, warsztaty rękodzieła, warsztaty grafiki komputerowej, zabawy podwórkowe, gry i animacje, warsztaty literackie, warsztaty taneczne, MBP w Lublinie Filia nr 37, Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie, Marianie Lublin, ks. Marek Otolski, proboszcz parafii, Lublin, www.kreadukacja.org,

Publikacja on-line albumu internetowego zawierającego zdjęcia z projektu oraz prace wykonane przez uczestników podczas zajęć.

Pod Wspólnym Dachem, projekt międzypokoleniowy, Creative Commons, osiedle Bazylianówka w Lublinie, 30 dzieci w wieku 8 - 12 lat oraz 10 seniorów w wieku 55+,plakat rekrutacyjny, plakat informujący o wystawie prac, prace graficzne stworzone przez dzieci i seniorów zostaną utrwalone w formie internetowego albumu, który będzie dostępny bezpłatnie, publikacja on-line albumu internetowego, utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe, przedstawiamy galerię zdjęć z zajęć, zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych animatorów Fundacji KReAdukacja, głównym celem naszego projektu jest zapewnienie mieszkańcom osiedla Bazylianówka i okolic dostępu do atrakcyjnych i darmowych zajęć kulturalno-edukacyjnych. , Lublin 2013, Miasto Lublin, Filia nr 37 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie, głównym celem jest wyrównywanie różnic w dostępie do zajęć kulturalno-edukacyjnych wśród mieszkańców osiedla Bazylianówka., ykl bezpłatnych zajęć, bezpłatne warsztaty, dla dzieci, dla rodziców, dla senorów, działania kulturalne, warsztaty literackie, warsztaty rękodzieła, zabawy podwórkowe, trening kreatywności, zajęcia z grafiki komputerowej, wystawa podsumowująca projekt w Kościele, internetowy album prac uczestników, Miejsce Odkrywania Talentów, Minister Edukacji Narodowej , MEN, tytuł nadany przez Minister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall, Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, organizacja pozarządowa, głównym celem jest kształtowanie i wspieranie rozwoju osób wrażliwych, aktywnych, kreatywnych i odpowiedzialnych, organizujemy i prowadziy warsztaty edukacyjne, projekty edukacyjne, projekty kulturalne, projekty z młodzieżą, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, wizyty studyjne dla studentów ze wschodu, wizyty studyjne STP, wizyty studyjne Study Tours to Poland, edukacja pozaformalna, edukacja nieformalna, wsparcie edukacji szkolnej, integracja różnych grup społecznych, ul. Głęboka 8 A, 20-612 Lublin, www.kreadukacja.org, fundacja@kreadukacja.org, galeria zdjęć, fotorelacje

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe

??????????????????????????-

Projekt ?Pod Wspólnym Dachem 2? jest realizowany
przy pomocy finansowej Miasta Lublin. 

Pod Wspólnym Dachem 2, celem projektu jest wyrównywanie różnic w dostępie do zajęć kulturalno-edukacyjnych wśród mieszkańców osiedla Bazylianówka, arsztaty literackie, warsztaty rękodzieła, zabawy podwórkowe oraz animacje, trening kreatywności, zajęcia z grafiki komputerowej, taniec, zostanie zorganizowana wystawa z powstałymi w czasie zajęć pracami uczestników oraz album on-line, projekt międzypokoleniowy, Creative Commons, osiedle Bazylianówka w Lublinie, 30 dzieci w wieku 8 - 12 lat oraz 10 seniorów w wieku 55+,plakat rekrutacyjny, plakat informujący o wystawie prac, prace graficzne stworzone przez dzieci i seniorów zostaną utrwalone w formie internetowego albumu, który będzie dostępny bezpłatnie, publikacja on-line albumu internetowego, utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe, przedstawiamy galerię zdjęć z zajęć, zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych animatorów Fundacji KReAdukacja, głównym celem naszego projektu jest zapewnienie mieszkańcom osiedla Bazylianówka i okolic dostępu do atrakcyjnych i darmowych zajęć kulturalno-edukacyjnych. , Lublin 2013, Miasto Lublin, Filia nr 37 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie, głównym celem jest wyrównywanie różnic w dostępie do zajęć kulturalno-edukacyjnych wśród mieszkańców osiedla Bazylianówka., ykl bezpłatnych zajęć, bezpłatne warsztaty, dla dzieci, dla rodziców, dla senorów, działania kulturalne, warsztaty literackie, warsztaty rękodzieła, zabawy podwórkowe, trening kreatywności, zajęcia z grafiki komputerowej, wystawa podsumowująca projekt w Kościele, internetowy album prac uczestników, Miejsce Odkrywania Talentów, Minister Edukacji Narodowej , MEN, tytuł nadany przez Minister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall, Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, organizacja pozarządowa, głównym celem jest kształtowanie i wspieranie rozwoju osób wrażliwych, aktywnych, kreatywnych i odpowiedzialnych, organizujemy i prowadziy warsztaty edukacyjne, projekty edukacyjne, projekty kulturalne, projekty z młodzieżą, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, wizyty studyjne dla studentów ze wschodu, wizyty studyjne STP, wizyty studyjne Study Tours to Poland, edukacja pozaformalna, edukacja nieformalna, wsparcie edukacji szkolnej, integracja różnych grup społecznych, ul. Głęboka 8 A, 20-612 Lublin, www.kreadukacja.org, fundacja@kreadukacja.org, galeria zdjęć, fotorelacje, plakat rekrutacyjny, partner projektu, cykl bezpłatnych warsztatów, mieszkańcy Bazylianówki, zapisy, galeria zdjęć, prace uczestników, Flickr, Pod Wspólnym Dachem 2, Fundacja KReAdukacja, projekt międzypokoleniowy, osiedle Bazylianówka, warsztaty, zajęcia, dzieci, rodzice, seniorzy, Miasto Lublin, warsztaty rękodzieła, warsztaty grafiki komputerowej, zabawy podwórkowe, gry i animacje, warsztaty literackie, warsztaty taneczne, MBP w Lublinie Filia nr 37, Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie, Marianie Lublin, ks. Marek Otolski, proboszcz parafii, Lublin, www.kreadukacja.org, herb Miasta Lublin