Mój Lublin - konkurs inicjatyw mieszkańców 2021-Fundacja KReAdukacja-logo

Ogłaszamy wyniki naboru inicjatyw mieszkańców w ramach projektu „Mój Lublin – konkurs inicjatyw mieszkańców”. Komisja konkursowa 16 czerwca do dofinansowania wybrała projekty zgłoszone przez następujące osoby (kolejność alfabetyczna):
1. Anna Bagłajewska
2. Dorota Gontarz
3. Jacek Śliwiński
4. Kinga Witkowska-Mirosław

Ze względu na niewyczerpanie puli środków, II nabór inicjatyw ma charakter ciągły.
Wnioski można zgłaszać w siedzibie biura Fundacji lub na adres: fundacja@kreadukacja.org.
Wnioski będą oceniane na bieżąco, a ich Autorzy informowani indywidualnie o wynikach oceny.