Ogłaszamy wyniki naboru inicjatyw mieszkańców w ramach projektu „Mój Lublin – konkurs inicjatyw mieszkańców” ogłoszonego 1 marca 2022 roku. Komisja konkursowa 13 kwietnia do dofinansowania wybrała trzy projekty zgłoszone przez następujące osoby (kolejność alfabetyczna):
1. Andrzej Gładysz
2. Dorota Pawelec
3. Emilia Więcierzewska-Kostecka

Ze względu na niewyczerpanie puli środków, II nabór inicjatyw ma charakter ciągły.
Wnioski można zgłaszać w siedzibie biura Fundacji lub na adres: fundacja@kreadukacja.org.
Wnioski będą oceniane na bieżąco, a ich Autorzy informowani indywidualnie o wynikach oceny.

Działanie realizowane dzięki wsparciu Miasta Lublin.