W styczniu ruszył nasz nowy projekt realizowany we współpracy z partnerem z Ukrainy – ASTAR (Facebook organizacji: Агенція Сталого Розвитку АСТАР).

Chcąc przekazać doświadczenie w organizacji wolontariatu dla uczestników z Ukrainy, przeprowadzimy szkolenia on-line z zakresu edukacji obywatelskiej. Po nich pięć najaktywniejszych osób przyjedzie na staże do Polski. W ich trakcie uczestnicy będą mogli zapoznać się z działaniami naszej fundacji oraz wezmą udział w kilku wizytach studyjnych i praktykach w innych organizacjach pozarządowych z Lublina, które zaangażowane są w promocję wolontariatu wśród młodzieży oraz osób dorosłych.

Ostatnim działaniem w projekcie będzie opracowanie standardów funkcjonowania centrum wolontariatu przez naszego Partnera z Ukrainy. Dzięki temu na koniec roku 2022 w Chmielnickim powstanie pierwsze Centrum Wolontariatu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

 

RITA - Przemiany w regionie | Fundacja KReAdukacja Lublin