Jutro w biurze Fundacji KReAdukacja odbędzie się wizyta studyjna młodzieży gimnazjalnej zorganizowana w ramach projektu ?Bądź aktywny ? aktywizuj innych!?realizowanego przez Stowarzyszenie DĄB w Ciosmach w partnerstwie z Fundacją Aktywności Obywatelskiej. Informacje o projekcie:

„Projekt ?Bądź aktywny ? aktywizuj innych !? jest realizowany w okresie od 1 grudnia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Dąb w Ciosmach (lider projektu). Celem projektu jest zwiększenie świadomości i aktywności obywatelskiej wśród 146 uczniów ze szkół z Huty Krzeszowskiej, Korytkowa Dużego i Bukowej oraz 150 mieszkańców powiatów biłgorajskiego i niżańskiego. Cel zostanie zrealizowany poprzez działania: Akademię Liderów Obywatelskich (w ramach niej odbędą się warsztaty dla 18 młodych liderów oraz zostanie przez nich zrealizowane 6 inicjatyw obywatelskich), Cykl Lekcji Obywatelskich dla wszystkich uczniów z ww. szkół, 10 wizyt studyjnych do Lublina (do przedstawicieli sektorów pozarządowego, publicznego i prywatnego) oraz Dzień Obywatelski w Biłgoraju i wydanie publikacji dla nauczycieli ? podręcznika aktywizacji młodzieży. Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.”

Źródło: TUTAJ