Cel projektu:

Edukacja obywatelska i społeczna aktywizacja mieszkańców Lublina oraz wzmocnienie kapitału społecznego miasta.

Ten cel tworzyły cele szczegółowe:

  1. Stworzenie programu edukacyjnego dla młodzieży, poruszającego kwestie świadomości społecznej i obywatelskiej.
  2. Kształtowanie wśród młodzieży postawy aktywnego obywatela zainteresowanego środowiskiem lokalnym.
  3. Zorganizowanie akcji społecznej ?W sieci? życzliwości? będącej formą obchodów Międzynarodowego Dnia Życzliwości.
  4. Stworzenie ?sieci kontaktów? wśród mieszkańców Lublina.
  5. Udzielenie drobnej, sąsiedzkiej pomocy przez młodzież biorąca udział w projekcie.
  6. Promowanie zainteresowania sprawami sąsiedzkimi, wzajemnej życzliwości i uczynności w środowisku lokalnym, a tym samym zacieśnienie i pielęgnowanie więzi społecznych wśród adresatów projektu i mieszkańców Lublina.

Opis działania:

Projekt zakładał zaktywizowanie lubelskiej młodzieży poprzez jej udział w programie edukacji obywatelskiej oraz udział w organizacji akcji społecznej. Chcieliśmy także zainteresować dorosłych mieszkańców miasta działaniami społecznymi i zaangażować ich w przeprowadzoną na terenie Lublina akcję społeczną ?W sieci? życzliwości?. Akcja polegała na udzieleniu pomocy w drobnych, codziennych sprawach 120 osobom w Międzynarodowym Dniu Życzliwości (21 listopada). Pomocy tej udzieliło 60 uczestników projektu ? młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 21 listopada został zorganizowaliśmy happening. Uczestnicy projektu oraz mieszkańcy Lublina stworzyli żywy ?Krąg Życzliwości?, którym otoczyli Trybunał Koronny. Były to obchody Dnia Życzliwości w Lublinie.

Głównymi uczestnikami projektu była młodzież, która ? z pomocą trenerów Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja ? zorganizowała i przeprowadziła akcję. Od września do października w lubelskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadziliśmy warsztaty z tematyki aktywności obywatelskiej. Szkołami partnerskimi były: VIII Liceum Ogólnokształcącym, IX Liceum Ogólnokształcącym, XIV Liceum Ogólnokształcącym, Gimnazjum nr 3 oraz Gimnazjum nr 9 w Lublinie. Do kolejnego etapu projektu zaprosiliśmy 60-ciu uczestników warsztatów, którzy byli najbardziej zainteresowani tematyką i możliwością zaangażowania się w akcję społeczną. Zostali oni podzieleni na 6 grup, każda z nich wzięła udział w 10 godzinnym cyklu szkoleń przygotowujących do przeprowadzenia akcji społecznej.

Młodzież zaangażowana w projekt przygotowała akcję społeczną, tworząc sieć kontaktów, np. poprzez zaangażowanie swoich rodzin i znajomych, przede wszystkim zaś sąsiadów. Zadaniem uczestników i osób zaangażowanych było pozyskanie informacji na temat osób z najbliższego otoczenia, które potrzebują drobnej pomocy w codziennych sprawach. Dodatkowo w kilku punktach miasta, np. w sklepach osiedlowych, Biurze Ogłoszeń Kuriera Lubelskiego umieszczone zostały przygotowane przez uczestników ?Skrzynki Życzliwości?. Dzięki nim do akcji włączyć się mogły osoby spoza projektu. Do skrzynek wrzucały swoje propozycje pomocy (jej potrzeby lub chęci udzielenia). Tymi sposobem powstała baza danych osób, którym pomagali uczestnicy w ?Dniu Życzliwości? (21 listopada), a także w okolicach tego dnia. Uczestnicy podjęli także ciekawe inicjatywy na rzecz różnych grup, np. zorganizowali zajęcia dla dzieci w domach dziecka, spotkania w domach opieki. Sami przygotowywali tematykę i sposób realizacji zajęć, korzystając z pomocy trenera oraz wydawnictw i materiałów dydaktycznych zakupionych w ramach projektu. Aby poinformować lublinian o akcji, uczestnicy w czasie tworzenia sieci kontaktów, a także w trakcie samej akcji społecznej, rozdawali ulotki informujące o akcji. W dystrybucji ulotek pomogli także harcerze. Akcja społeczna ?W sieci? życzliwości? spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem mediów. O tych obchodach Międzynarodowego Dnia Życzliwości informowały: Kurier Lubelski, który objął akcję patronatem medialny, partner projektu ? Radio Lublin, a także Radio eR, Radio Zet, Radio Eska, portal www.lublin.eu. Dzięki włączeniu się mediów o akcji usłyszało wielu mieszkańców miasta i okolic.

Akcja ?W sieci? Życzliwości? polegała na udzieleniu drobnej pomocy (np. posprzątanie, rozmowa z osobą samotną, zakupy, organizacja czasu dla dzieci i seniorów) 120 osobom, mieszkańcom Lublina. Całą akcję, z pomocą trenerów Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja, przeprowadziło 60-ciu uczestników projektu, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zakończeniem akcji był happening ? ?Krąg Życzliwości? wokół Trybunału Koronnego.

Dalszą częścią realizowanego programu edukacyjnego było spotkanie o charakterze warsztatowym z osobami aktywnie uczestniczącymi w życiu społecznym: z dziennikarzem interwencyjnymi, z przedstawicielem organizacji społecznej, z przedstawicielem samorządu studenckiego, z funkcjonariuszami policji. Spotkanie to zostało zorganizowane 10 grudnia w wynajętej sali konferencyjnej Domu Kultury Kolejarza w Lublinie. Młodzieży biorącej udział w projekcie wręczyliśmy zaświadczenia, dyplomy z podziękowaniem zostały także wręczone partnerom projektu.

Sukces:

Dzięki programowi edukacji obywatelskiej, w ramach którego zorganizowana została akcja społeczna, zwrócono uwagę mieszkańców miasta na taka formę aktywności w społeczeństwie. Akcja pokazała im, że dzięki współpracy i pielęgnowaniu naturalnych więzi społecznych (np. w sąsiedztwie) mogą rozwiązywać, bądź pomóc rozwiązać, codzienne problemy.

Rezultatem projektu było także zainicjowanie pielęgnowania więzi społecznych wśród osób zaangażowanych w projekt. Projekt zwrócił uwagę mieszkańców na problem indywidualizacji życia społecznego i wzmocni więzi między nimi.

Cały program edukacyjny pokazał młodzieży różne możliwości działania i uświadomił ważną rolę aktywności obywatelskiej i wyposaży ich w wiedzę i umiejętności dotyczące tego zagadnienia.

Z inicjatywy młodzieży uczestniczącej w projekcie mieszkańcy Lublina stworzyli żywy ?Krąg Życzliwości?, którym otoczyli 21 listopada Trybunał Koronny w Lublinie. Happening był formą promocji Międzynarodowego Dnia Życzliwości oraz wartości, jaką jest życzliwość. Wydarzenie to spotkało się z dużym zainteresowaniem lublinian.

Wszystkim osobom zaangażowanym w projekt serdecznie dziękujemy!

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2009

W Sieci...Życzliwości. Edukacja Obywatelska, Lublin w sieci życzliwości, FIO, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, stworzenie programu edukacyjnego dla młodzieży, kształtowanie wśród młodzieży postawy aktywnego obywatela zainteresowanego środowiskiem lokalnym, stworzenie ?sieci kontaktów? wśród mieszkańców Lublina, promowanie zainteresowania sprawami sąsiedzkimi, zaktywizowanie lubelskiej młodzieży, w Międzynarodowym Dniu Życzliwości, Dzień Życzliwości w Lublinie, życzliwość, celem projektu jest edukacja obywatelska i społeczna aktywizacja mieszkańców Lublina oraz wzmocnienie kapitału społecznego miasta, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, organizacja pozarządowa, głównym celem jest kształtowanie i wspieranie rozwoju osób wrażliwych, aktywnych, kreatywnych i odpowiedzialnych, organizujemy i prowadziy warsztaty edukacyjne, projekty edukacyjne, projekty kulturalne, projekty z młodzieżą, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, wizyty studyjne dla studentów ze wschodu, wizyty studyjne STP, wizyty studyjne Study Tours to Poland, edukacja pozaformalna, edukacja nieformalna, wsparcie edukacji szkolnej, integracja różnych grup społecznych, ul. Głęboka 8 A, 20-612 Lublin, www.kreadukacja.org, fundacja@kreadukacja.org, galeria zdjęć,

W Sieci...Życzliwości. Edukacja Obywatelska, Lublin w sieci życzliwości, FIO, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, stworzenie programu edukacyjnego dla młodzieży, kształtowanie wśród młodzieży postawy aktywnego obywatela zainteresowanego środowiskiem lokalnym, stworzenie ?sieci kontaktów? wśród mieszkańców Lublina, promowanie zainteresowania sprawami sąsiedzkimi, zaktywizowanie lubelskiej młodzieży, w Międzynarodowym Dniu Życzliwości, Dzień Życzliwości w Lublinie, życzliwość, celem projektu jest edukacja obywatelska i społeczna aktywizacja mieszkańców Lublina oraz wzmocnienie kapitału społecznego miasta, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, organizacja pozarządowa, głównym celem jest kształtowanie i wspieranie rozwoju osób wrażliwych, aktywnych, kreatywnych i odpowiedzialnych, organizujemy i prowadziy warsztaty edukacyjne, projekty edukacyjne, projekty kulturalne, projekty z młodzieżą, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, wizyty studyjne dla studentów ze wschodu, wizyty studyjne STP, wizyty studyjne Study Tours to Poland, edukacja pozaformalna, edukacja nieformalna, wsparcie edukacji szkolnej, integracja różnych grup społecznych, ul. Głęboka 8 A, 20-612 Lublin, www.kreadukacja.org, fundacja@kreadukacja.org, galeria zdjęć,