Pod Wspólnym Dachem – Album On-line

przez admin

Publikacja on-line albumu internetowego zawierającego zdjęcia z projektu oraz prace wykonane przez uczestników podczas zajęć. Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.