Pod Wspólnym Dachem 2 – Album On-line

przez admin

Publikacja on-line albumu internetowego projektu „Pod Wspólnym Dachem 2” zawierającego zdjęcia z projektu oraz prace wykonane przez uczestników podczas zajęć.   Publikacja jest udostępniania na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska