Rozpoczynamy realizację nowego projektu.
„Razem w stronę kultury” to projekt, którego głównymi odbiorcami jest młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, mieszkająca w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Lublinie. Weźmie ona udział w cyklu warsztatów artystycznych, rozbudzających kreatywność i zainteresowanie w kierunku tworzenia kultury, zakończonych wystawą, której uroczysty wernisaż uczestnicy będą przygotowywać wspólnie z opiekunami. Bardzo ważnym elementem będą wyjścia/wyjazdy do miejsc kultury, które będą integrowały uczestników ze społecznością lokalną, a przede wszystkim umożliwią korzystanie z dóbr kultury. Planujemy wyjścia do Muzeum Narodowego w Lublinie, jednego z lubelskich teatrów, a także całodniowy wyjazd do Warszawy, podczas którego uczestnicy zwiedzą Muzeum Narodowe oraz wezmą udział w spektaklu teatralnym w Teatrze Roma. W ramach projektu zespół Fundacji ukończy kurs arteterapii, aby jeszcze lepiej
dostosować ofertę do grupy odbiorców z niepełnosprawnością.”

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Razem w stronę kultury-Fundacja KReAdukacja-logo MKiDN_kolor

Razem w stronę kultury-projekt 2022-Fundacja KReAdukacja-UM Lublin