Razem Dla Czechowa, Fundacja KReAdukacja, Lublin, 14 LO w Lublinie, XIV Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta, logo, Młodzieżowa Rada Dzielnicy Czechów Południowy w Lublinie, partycypacja młodzieży, aktywność, działanie młodzieży, inicjatywy młodzieży, szkoła wojskowa, klasy o profilu wojskowym

Zadanie ?Razem dla Czechowa. Młodzieżowa Rada Dzielnicy Czechów Południowy?. zaktywizuje 30 uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Herberta w Lublinie poprzez szkolenia i warsztaty aktywizujące z zakresu  samoorganizacji (w tym przede wszystkim organizacja inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej) oraz współpraca w grupie. W ramach projektu uczestnicy wezmą też udział w wizytach studyjnych w jednostkach samorządowych oraz spotkania z młodzieżowymi radnymi dzielnicy Wrotków, którzy pomagać będą w osiągnięciu rezultatu końcowego projektu, tj. utworzeniu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Czechów Południowy. Działanie będzie realizowane w terminie 27.10 do 31.12.2014r.

Spotkania informacyjne odbędą się: 30 października o godz. 11:30 i 12:35 oraz 31 października o godz. 10:40. Zapraszamy do śledzenia aktualności dotyczących projektu na podstronie naszej strony internetowej oraz portalu Facebook.

Plakat Rekrutacyjny Projektu Razem Dla Czechowa | Fundacja KReAdukacja | Lublin

GALERIA INICJATYW UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, XIV Liceum im. Z. Herberta w Lublinie, Razem Dla Czechowa - Inicjatywa w Liceum Unii Lubelskiej | Fundacja KReAdukacja, Liceum  Unii Lubelskiej w Lublinie, obronność Państwa Polskiego,

Razem Dla Czechowa – Inicjatywa w Liceum Unii Lubelskiej

Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, Inicjatywa w ZS nr 5 im. Jana Pawła II, XIV Liceum im. Z. Herberta w Lublinie, Razem Dla Czechowa, Fundacja KReAdukacja, obronność Państwa Polskiego,

Razem Dla Czechowa – Inicjatywa w ZS nr 5 im. Jana Pawła II

Inicjatywa w Szkole Podstawowej nr 45, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, Inicjatywa w ZS nr 5 im. Jana Pawła II, XIV Liceum im. Z. Herberta w Lublinie, Razem Dla Czechowa, Fundacja KReAdukacja, obronność Państwa Polskiego,

Razem Dla Czechowa – Inicjatywa w Szkole Podstawowej nr 45

Baw się i ucz, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, Inicjatywa w ZS nr 5 im. Jana Pawła II, XIV Liceum im. Z. Herberta w Lublinie, Razem Dla Czechowa, Fundacja KReAdukacja, obronność Państwa Polskiego,

Razem Dla Czechowa – Baw się i ucz

Kuratorium Oświaty w Lublinie, projekt współfinansowany ze środków Kuratorium Oświaty w Lublinie