Razem Dla Czechowa, Młodzieżowa Rada Dzielnicy Czechów Południowy, Fundacja KReAdukacjam Lublin, partycypacja, inicjatywy, aktywność młodzieży, 14 LO w Lublinie, XIV LO im. Z. Herberta w Lublinie,  facebook.com/Fundacja.KReAdukacja

Już dziś rozpoczynamy pracę nad nowym projektem dotyczącym powstania drugiej Młodzieżowej Rady Dzielnicy w Lublinie. Zadanie ?Razem dla Czechowa. Młodzieżowa Rada Dzielnicy Czechów Południowy?. zaktywizuje 30 uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Herberta w Lublinie poprzez szkolenia i warsztaty aktywizujące z zakresu  samoorganizacji (w tym przede wszystkim organizacja inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej) oraz współpraca w grupie. W ramach projektu uczestnicy wezmą też udział w wizytach studyjnych w jednostkach samorządowych oraz spotkania z młodzieżowymi radnymi dzielnicy Wrotków, którzy pomagać będą w osiągnięciu rezultatu końcowego projektu, tj. utworzeniu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Czechów Południowy. Działanie będzie realizowane w terminie 27.10 do 31.12.2014r.

Spotkania informacyjne odbędą się: 30 października o godz. 11:30 i 12:35 oraz 31 października o godz. 10:40. Zapraszamy do śledzenia aktualności dotyczących projektu na podstronie naszej strony internetowej oraz portalu Facebook.