Fundacja KReAdukacja wspiera projekt ?Przestrzeń wolnej świadomości?

Projekt jest inicjatywą nieformalnej grupy młodzieży ISKRA składającej się z piątki młodych ludzi z Województwa Lubelskiego. Jego głównym celem jest promowanie wśród mieszkańców Lublina, przede wszystkim młodzieży, świadomego podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem we współczesnym społeczeństwie. Chcemy pokazać, że podejmowanie bardziej świadomych decyzji nie wymaga specjalnych wyrzeczeń czy też poświęceń, jednocześnie pozytywnie wpływa na ludzi i ich otoczenie.

Pragniemy otworzyć młodych ludzi na nowe możliwości, jakie daje współczesność. Chcemy zaproponować innowacyjne, kreatywne formy spędzania wolnego czasu z dala od komputera czy telewizji. Przyczynią się do tego serie warsztatów kulinarnych, artystycznych, związanych z jogą oraz warsztatów o stereotypach, a także happening będący zwieńczeniem całego projektu.

Nasz projekt powoli dobiega końca. W sobotę 12 maja odbył się happening podsumowujący całość naszych działań, który mimo niesprzyjającej pogody, cieszył się dość dużą popularnością. Mamy nadzieję, że udało nam się zaktywizować uczestników naszych warsztatów i że od tej pory będą oni bardziej świadomie wybierać sposób, w jaki spędzą swój wolny czas.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.


Projekt realizowany w ramach programu ?Młodzież w działaniu?.