Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, przy wsparciu finansowym z Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”, realizuje projekt Wiktoria 1920 – konkurs inicjatyw mieszkańców Lublina, poświęcony obchodom setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej.

W ramach projektu zaplanowaliśmy konkurs Inicjatyw Mieszkańców. Każdy pełnoletni mieszkaniec naszego Miasta (lub jego najbliższych okolic) będzie mógł zgłosić swój pomysł na inicjatywę związaną z tą ważną dla wszystkich Polaków rocznicą. Czas na składanie zgłoszeń trwa od 20 do 28 sierpnia 2020, następnie Jury wyłoni 8 Autorów Inicjatyw, którzy otrzymają możliwość realizacji działania poprzez wsparcie finansowe w wysokości do 2500 zł na Inicjatywę. Czas na realizację – od 31 sierpnia do 11 października 2020 roku.

Chcielibyśmy, aby o możliwości realizacji własnych Inicjatyw oraz wymaganiach konkursu dowiedziało się jak najwięcej mieszkańców, w związku z tym planujemy przeprowadzić spotkania informacyjne. Będą się one odbywały w szkołach na terenie wybranych dzielnic lub w siedzibie naszej Fundacji.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”

Regulamin konkursu poniżej w pliku .pdf

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy inicjatywy w ramach projektu – plik .pdf

Formularz zgłoszeniowy inicjatyw

Formularz zgłoszeniowy inicjatywy w ramach projektu – plik .doc

Logo Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego "Koalicje dla Niepodległej"