Projekt ?BądźMy razem! Animacja kulturalna w dzielnicy Bronowice? był realizowany przez Fundację Działań Edukacyjnych KReAdukacja od kwietnia do czerwca 2009 r. Projekt skierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej polegał na stworzeniu grupy młodych animatorów kultury, którzy ? wyposażeni w wiedzę i umiejętności – mogli sami zorganizować wydarzenie kulturalne ? festyn rodzinny.

W ramach projektu odbyły się szkolenia z zakresu:

  • umiejętności pracy w grupie:

– budowanie zespołu
– realizacja wspólnego celu
– rozwiązywanie konfliktów w grupie

. promocja wydarzeń kulturalnych:
– przygotowywanie materiałów promocyjnych
– pozyskanie patronatu medialnego
– kontakt z mediami
– przygotowanie projektu plakatów i banneru

  • animowanie wydarzeń kulturalnych:

– organizacja przedsięwzięcia
– osobowość animatora
– metody pracy
– przygotowanie scenariusza przebiegu i sposobu prowadzenia festynu rodzinnego

  • oraz cykl warsztatów:

Tańce integracyjne
Batik
Pantomima
Malowanie twarzy
Gra na bębnach

Zajęcia rozpoczęły się 18 kwietnia, a zakończyły festynem rodzinnym zorganizowanym 6 czerwca na terenie VIII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. Miejscem szkoleń i warsztatów był Klub Osiedlowy Łegi oraz siedziba Fundacji na ul. Głębokiej 8A. Festyn odbył się na terenie VIII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie.

Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Lublin