„Program wsparcia młodzieżowych liderów” to działanie, którego głównym celem jest przekazanie doświadczenia organizacji pracy Młodzieżowych Rad Dzielnic z Lublina młodzieżowym radnym z gromad: Skałat, Złotniki, Dublany, Streliszcze Nowe, Bohorodczany Stare z zachodniej Ukrainy oraz wsparcie ich działań do końca listopada 2019 roku. W ramach projektu zostanie przeprowadzone kompleksowe szkolenie dla młodzieżowych radnych gromad powstałych w 2018 roku w ramach projektu „Młodzi liderzy dla zmian w regionach”. Podczas szkolenia uczestnikom zostaną przekazane informacje z zakresu: komunikowania społecznego oraz promocji działań, dzięki którym młodzież pozna techniki pozwalające jej na lepsze dotarcie do odbiorców jej działań; technik motywacyjnych, gdzie przekazane zostaną informacje o metodach na podtrzymywanie motywacji oraz efektywnej samoorganizacji i pracy własnej; warsztat pracy w grupie, którego celem będzie poprawa współpracy w grupie młodzieży oraz jej lepsza integracja; animacji kultury, na którym zostaną omówione kroki, jakie należy podjąć w celu rozpoczęcia działania na rzecz wybranej grupy, a także zorganizowany zostanie konkurs na inicjatywę społeczno-kulturalną, która dostanie największe dofinansowanie. Dzięki kontynuacji działań z wybraną młodzieżą chcemy podtrzymać ich zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz swoich gromad. Szkolenie zostanie przeprowadzone pod koniec lipca we Lwowie, a inicjatywy młodzieży będą się odbywać od sierpnia do października. Wszystkie wydarzenia będziemy publikować na fanpage?u projektu na FB ? prosimy o jego zlecenie.

Oprócz działań z młodzieżą będziemy także prowadzić konsultacje dla opiekunów wyżej wymienionych rad gromad, podczas których opracowane zostaną ramy pracy z młodzieżą. Mamy nadzieję, że dzięki nim młodzież z Ukrainy będzie jeszcze bardziej zaangażowana w życie  swojej społeczności lokalnej.

„Projekt współfinansowany ze środków Polsko – amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji”.