Program Stypendialny im. Lane`a Kirklanda, Program Kirklanda, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, www.kreadukacja.org, dwusemestralne studia doskonalące, pobyt w Polsce, uroczysta inauguracja, kursy języka polskiego, zwieńczeniem udziału w Programie Kirklanda jest napisanie i obrona pracy dyplomowej, Irena Kirkland, Leszek Balcerowicz, Bronisław Komorowski, Adam Daniel Rotfeld i Bogdan Borusewicz, administrator programu, Fundacja Edukacja Dla Demokracji, fundator programu, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności,

Program Kirklanda to dwusemestralne studia doskonalące. Pobyt na stypendium Kirklanda trwa 9,5 miesiąca i rozpoczyna się od programu orientacyjno-przygotowawczego. Ma on przygotować stypendystów do pobytu w Polsce poprzez oswojenie ich z językiem i przybliżenie codziennych realiów, a także zintegrować osoby z różnych krajów, z różnymi doświadczeniami, wykształceniem i poglądami. Elementem sesji orientacyjnej jest uroczysta ceremonia inauguracji Programu odbywająca się na uczelni organizującej sesję.

Po zakończeniu programu orientacyjnego stypendyści spędzają dwa semestry w jednym z pięciu ośrodków akademickich realizując indywidualny program dydaktyczno-naukowy. Stałym elementem programu akademickiego są też kursy języka polskiego organizowane w poszczególnych miastach.

W trakcie roku akademickiego stypendyści spotykają się czterokrotnie na spotkaniach integracyjno-merytorycznych, organizowanych w poszczególnych miastach afiliacji. Celem ?zjazdów? jest pogłębienie relacji między stypendystami ? co ma służyć ich dalszej współpracy, oraz zapoznanie ich z różnymi miastami / regionami Polski.

Staże zawodowe organizowane są przez koordynatorów i opiekunów naukowych w drugim semestrze trwania programu. Większość osób decyduje się staże 2 i 3 tygodniowe, ale zdarzają się staże trwające dłużej niż miesiąc, czasem w kilku instytucjach.

Zwieńczeniem udziału w Programie Kirklanda jest napisanie i obrona pracy dyplomowej. Praca dyplomowa jest składową dwóch prac semestralnych, które stypendyści mają obowiązek napisania na zakończenie każdego z semestrów. W umowie zawieranej ze stypendystą określona jest objętość pracy (min. 50 stron) oraz termin jej złożenia u opiekuna naukowego. Obrony prac dyplomowych na poszczególnych uczelniach odbywają się zazwyczaj w końcu maja i pierwszej połowie czerwca. Proces obrony prac wygląda następująco: pierwszy punkt to około 10-minutowa prezentacja pracy dyplomowej przez stypendystę (cel pracy, źródła, teza, wnioski), a następnie odpowiedzi na dwa pytania o charakterze uzupełniającym pierwszą wypowiedź. Poziom prac jest wysoki, średnio ponad 75% stypendystów otrzymuje za swoją pracę ocenę bardzo dobrą.

Uroczyste wręczenie dyplomów na zakończenie Programu odbywa się zawsze w Warszawie i jest dla stypendystów okazją do spotkania osób związanych z przemianami gospodarczymi w Polsce, przedstawicielami parlamentu lub rządu oraz ambasad swoich krajów. Wśród gości zaproszonych na oficjalne zakończenie edycji Programu 2001/2002 była Irena Kirkland, wdowa po patronie Programu. W kolejnych latach byli to m.in. Leszek Balcerowicz, Bronisław Komorowski, Adam Daniel Rotfeld i Bogdan Borusewicz.

Źródło: http://kirkland.edu.pl/pl/o-programie
Program Stypendialny im. Lane`a Kirklanda | Galeria | KReAdukacja

Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | Dzień 4 | Dzień 5 | Dzień 6

Dzień 7 | Dzień 8 | Dzień 9 | Dzień 10 | Dzień 11

Administrator Programu                                        Fundator Programu

Program Stypendialny im. Lane`a Kirklanda, Program Kirklanda, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, www.kreadukacja.org, dwusemestralne studia doskonalące, pobyt w Polsce, uroczysta inauguracja, kursy języka polskiego, zwieńczeniem udziału w Programie Kirklanda jest napisanie i obrona pracy dyplomowej, Irena Kirkland, Leszek Balcerowicz, Bronisław Komorowski, Adam Daniel Rotfeld i Bogdan Borusewicz, administrator programu, Fundacja Edukacja Dla Demokracji, fundator programu, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności,
    Program Stypendialny im. Lane`a Kirklanda, Program Kirklanda, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, www.kreadukacja.org, dwusemestralne studia doskonalące, pobyt w Polsce, uroczysta inauguracja, kursy języka polskiego, zwieńczeniem udziału w Programie Kirklanda jest napisanie i obrona pracy dyplomowej, Irena Kirkland, Leszek Balcerowicz, Bronisław Komorowski, Adam Daniel Rotfeld i Bogdan Borusewicz, administrator programu, Fundacja Edukacja Dla Demokracji, fundator programu, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności,