Herb Gminy Łęczna | Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja,Fundacja KReAdukacja, Gmina Łęczna, Lublin, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, projekt, ?Podróż przez świat. Działania kulturalne wśród uczniów szkół podstawowych Łęcznej?, kultura wybranych krajów Globalnego Południa i Globalnej Północy, Algierii, Nigru, Tanzanii czy też Ukrainy, Hiszpanii, Niemiec, celem projektu jest zapoznanie z kulturą i tradycjami wybranych krajów i pobudzenie zainteresowania światem, jego różnorodnością, warsztaty, uczniowe szkół, klasy I-VI, warsztaty animacji kulturalnej, projekt zrealizowany przy współpracy finansowej Gminy Łęczna, Herb Gminy ŁęcznaProjekt ?Podróż przez świat. Działania kulturalne wśród uczniów szkół podstawowych Łęcznej? dotyczy kultury wybranych krajów Globalnego Południa i Globalnej Północy (Algierii, Nigru, Tanzanii czy też Ukrainy, Hiszpanii, Niemiec). Głównym celem projektu jest zapoznanie z kulturą i tradycjami wybranych krajów i pobudzenie zainteresowania światem, jego różnorodnością. W trakcie warsztatów uczestnicy odbywają ?podróż przez świat?, zatrzymując się w wybranych krajach i podglądając życie codzienne rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem życia dzieci. Obserwacja dnia życia pozwala na poznanie kultury i tradycji poszczególnych krajów.


Działaniem chcemy objąć uczniów klas I-VI szkół podstawowych gminy Łęczna, którzy będą uczestniczyć w czterogodzinnych warsztatach animacji kulturalnej. Trzy pierwsze godziny poświęcone będą poznawaniu kultury i dziedzictwa wybranych krajów. Ich szczegółowa tematyka zostanie wybrana przez nauczyciela danej klasy. Do wyboru będą trzy bloki tematyczne: moduł ogólny ? poświęcony zagadnieniom historii i dziedzictwa kulturowego w danym kraju, moduł obyczajowy ? dotyczący codziennych zwyczajów mieszkańców danego kraju, uczestnicy wyobrażają sobie jak może wyglądać ?Dzień z życia rodziny…?, moduł kulinarny ? dotyczący kuchni narodowej. Kolejna godzina jest przeznaczona na warsztaty plastyczne. Podczas pracy uczniowie wykonują prace związane z charakterystycznymi elementami kultury wybranego kraju.
Prace wykonane będą techniką mozaiki plastycznej. Pomysły do swoich prac dzieci zaczerpnąć mają podczas trzech godzin warsztatów animacji kulturalnej poświęconych poznawaniu kultury i dziedzictwa wybranych krajów. Najciekawsze prace plastyczne zostaną zamieszczone w folderze. Planujemy wydrukowanie 100 sztuk takich folderów, które zostaną przekazane uczniom ? twórcom wybranych pocztówek, szkołom biorącym udział w projekcie oraz bibliotekom miasta, na terenie których znajdują się te szkoły. Do folderu zostanie wybranych 50 najciekawszych prac. Zostaną one wybrane przez jury, które zostanie powołane w trakcie realizacji projektu. Foldery będą rozdane uczniom wyróżnionych prac, szkołom biorącym udział w projekcie oraz bibliotekom z gmin, na terenie których znajdują się szkoły biorące udział w projekcie. Wręczenie nagród i folderów odbędzie się w trakcie apelu na zakończenie roku szkolnego.

Projekt zrealizowany przy współpracy finansowej Gminy Łęczna.