Zapraszamy do zapoznania się z publikacją podsumowującą projekt „Mój Lublin – konkurs inicjatyw mieszkańców”, który w 2022 roku poświęcony był postaci Wincentego Pola, w 150 rocznicę jego śmierci. Znajdą w niej Państwo zdjęcia oraz opisy sześciu inicjatyw, które zrealizowane zostały w okresie od czerwca do listopada.

Jednocześnie zachęcamy do obserwowania naszego FB, na którym już niedługo zamieścimy ogłoszenie o konkursie inicjatyw na rok 2023.


Ogłaszamy wyniki naboru inicjatyw mieszkańców w ramach projektu „Mój Lublin – konkurs inicjatyw mieszkańców” ogłoszonego 1 marca 2022 roku. Komisja konkursowa 13 kwietnia do dofinansowania wybrała trzy projekty zgłoszone przez następujące osoby (kolejność alfabetyczna):
1. Andrzej Gładysz
2. Dorota Pawelec
3. Emilia Więcierzewska-Kostecka

Ze względu na niewyczerpanie puli środków, II nabór inicjatyw ma charakter ciągły.
Wnioski można zgłaszać w siedzibie biura Fundacji lub na adres: fundacja@kreadukacja.org.
Wnioski będą oceniane na bieżąco, a ich Autorzy informowani indywidualnie o wynikach oceny.


„Mój Lublin – konkurs inicjatyw mieszkańców” to projekt, który otrzymał dofinansowanie z miejskiego programu „Miasto kultury w latach 2021-2023”. W ramach projektu co roku organizowane będą otwarte nabory inicjatyw społeczno-kulturalnych mieszkańców miasta. Inicjatywy te mają pokazywać ciekawe, a szerzej nieznane miejsca, historie, wydarzenia związane z Lublinem.
W poprzednim roku inicjatywy poświęcone były Julii Hartwig. Autorom gratulujemy! Inicjatywy można zobaczyć tutaj – zobacz publikację.

W tym roku patronem naszego konkursu jest Wincenty Pol (150 rocznica śmierci), poeta, geograf, działacz niepodległościowy urodzony w naszym mieście.
Ogłaszamy zatem konkurs inicjatyw związanych z postacią Wincentego Pola. Na zgłoszenia czekamy od 1 do 31 marca! Do zdobycia nawet 1600 zł dofinansowania na realizację działania kulturalnego!

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są do pobrania poniżej:

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy inicjatyw – plik .pdf

Formularz zgłoszeniowy inicjatyw – plik .word

Działanie realizowane dzięki wsparciu Miasta Lublin.