Działania edukacyjno ? integracyjne wśród społeczności lokalnej dzielnicy Czechów? realizowany był przez Fundację Działań Edukacyjnych KReAdukacja w partnerstwie z XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Lublinie w okresie od marca do lipca 2010 r. Ideą projektu była integracja oraz aktywizacja społeczno ? kulturalna młodzieży licealnej związanej z Czechowem oraz mieszkańców tej dzielnicy. Realizacja tych idei odbywała się poprzez działania z zakresu edukacji nieformalnej oraz stworzenie przez młodzież własnych inicjatyw społeczno ? kulturalnych wśród mieszkańców Czechowa
z wykorzystaniem warsztatu fotograficzno ? dziennikarskiego.

W projekcie wzięła udział grupa licealistów, dla których przygotowano cykl spotkań i szkoleń z zakresu:

 • Animacji społeczno ? kulturalnej
  (prowadzący: Urszula Bylica, Zakład Pedagogiki Kultury UMCS)

 • Działalności społecznej w tym działań z obszaru Trzeciego Sektora
  (prowadzący: Sylwia Pyzik, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja)

 • Pamięci i dziedzictwa niematerialnego Lublina oraz dzielnicy Czechów
  (prowadzący: Joanna Zętar, Ośrodek Brama Grodzka ? Teatr NN)

 • Idei Europejskiej Stolicy Kultury (prowadzący: Darek Figura, Warsztaty Kultury)

Młodzież wzięła także udział w warsztatach fotograficzno ? dziennikarskich, prowadzonych przez Dorotę Plizgę oraz Tomasza Peciakowskiego. W trakcie tych zajęć uczestnicy projektu zgłębiali tajniki warsztatu fotografa i reportera pod kątem możliwości wykorzystania tych metod w trakcie realizacji autorskich projektów animacyjnych.

Dla uczestników projektu stworzono także dodatkowy moduł w postaci warsztatów filmowych, które pozwoliły im nabyć nie tylko nowe umiejętności z zakresu realizacji materiałów filmowych, ale dodatkowo wzbogaciły ich wiedzę, jak wykorzystywać tę technikę na potrzeby działań o charakterze społeczno ? kulturalnym. Warsztaty poprowadziła Karolina Kryczka z Ośrodka Brama Grodzka ? Teatr NN.

W trakcie realizacji własnych projektów młodzież miała okazję spotkać się i podyskutować
z dziennikarką ?Kuriera Lubelskiego? – Ewą Czerwińską oraz fotoreporterem współpracującym z tą Redakcją – Jackiem Babiczem.

Ponadto zorganizowana została konferencja panelowa ?Od dzielnicy do stolicy”.
O możliwościach kreatywnego działania w Lublinie?, otwarta dla wszystkich mieszkańców miasta. W konferencji wzięli udział osoby aktywne w obszarze działań społeczno ? kulturalnych:

 • Zdzisław Hofman (Prezes Fundacji Rozwoju Wolontariatu)

 • Magdalena Linkowska (Biuro Projektu Lublin Europejska Stolica Kultury 2016)

 • Maryla Wosik (Dzielnicowy Dom Kultury Czechów ? DKF 16, Galeria POMOST)

 • Aleksandra Gulczyńska (Prezes Stowarzyszenia Homo Faber)

 • Tomasz ?Maped? Pizoń (artysta, animator kultury)

Dyskusję poprowadziła Marta Grzymkowska z redakcji kulturalnej Radia Centrum. W spotkaniu wzięli także udział nauczyciele oraz Dyrekcja XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie.

Wszystkie te działania miały za zadanie przygotowanie młodzieży biorącej udział w projekcie do realizacji autorskich projektów fotograficzno ? dziennikarskich realizowanych na terenie dzielnicy Czechów. Efektem tych działań są prace prezentowane na wystawie ?To jest Czechów!?, która tworzy obraz Czechowa widzianego oczami młodych ludzi zwianych z tą dzielnicą. Jednocześnie ukazuje ona możliwości wykorzystywania słowa i obrazu w badaniu i opisywaniu otaczającej nas rzeczywistości. Wystawa prezentowana była dotychczas w: XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Lublinie, Dzielnicowym Domu Kultury ?Czechów?, Kościele pw. Dobrego Pasterza w Lublinie oraz w budynku Poczty Głównej w Lublinie.

Mamy nadzieję, że projekt ?Młodzież dla Czechowa? stanie się inspiracją do podejmowania działań na rzecz lokalnych wspólnot osiedlowych, co może zaowocować wzrostem postaw obywatelskich oraz poczucia tożsamości społeczno ? kulturalnej w odniesieniu do lokalnej ?małej ojczyzny?, jaką stanowią dla nas wszystkich nasze osiedla i dzielnice.

Zapraszamy do obejrzenia reportaży przygotowanych przez uczestników projektu ?Młodzie dla Czechowa. Działania edukacyjno-integracyjne wśród społeczności lokalnej dzielnicy Czechów.?, który był współfinasowany ze środków Miasta Lublin.

Reportaże są w postaci prezentacji flashowych, które otwierają się po kliknięci
w odpowiedni link. Przejścia pomiędzy slajdami za pomocą kliknięć myszką. ?Rozmowy? to plik pdf.

Kulisty Dobrego Pasterza ? autorzy: Agata Jeżyna, Anna Purc, Natalia Rafalska, Karol Gieroba, Paweł Szczęśniak

Czechów ? dzielnica wolności! – autorka: Olga Szczęsna

Miejsce spotkań ? Dzielnicowy Dom Kultury ? autorki: Renata Kulfan, Aneta Płońska, Justyna Trójczak

Budowa (bez)zgody ? autorzy: Katarzyna Kulesza, Piotr Smit

Mieszkam na Czechowie? – autorka: Agnela Hemperek

Zielone szaleństwo – autor: Grzegorz Gola

Patronat medialny:

Kurier Lubelski i Akademickie Radio Centrum

Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin

Młodzież Dla Czechowa, Działania edukacyjno ? integracyjne wśród społeczności lokalnej dzielnicy Czechów? , XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Lublinie, działania z zakresu edukacji nieformalnej, stworzenie przez młodzież własnych inicjatyw społeczno ? kulturalnych wśród mieszkańców Czechowa, warsztaty fotograficzno - dziennikarskie, szkolenia z zakresu animacji kulturalnej, szkolenie z działalności społecznej, szkolenie na temat Trzeciego Sektora, pamięć i dziedzictwo niematerialne Lublina, dzielnica Czechów w Lublinie, Joanna Zętar, Ośrodek Brama Grodzka ? Teatr NN, idea Europejskiej Stolicy Kultury, Darek Figura, Warsztaty Kultury, Karolina Kryczka z Ośrodka Brama Grodzka ? Teatr NN, konferencja panelowa, ?Od dzielnicy do stolicy", Zdzisław Hofman, Prezes Fundacji Rozwoju Wolontariatu, Magdalena Linkowska, Biuro Projektu Lublin Europejska Stolica Kultury 2016, Maryla Wosik, Dzielnicowy Dom Kultury Czechów ? DKF 16, Galeria POMOST, Aleksandra Gulczyńska, Prezes Stowarzyszenia Homo Faber, Tomasz ?Maped? Pizoń, artysta, animator kultury, Marta Grzymkowska, Radio Centrum, prace prezentowane na wystawie ?To jest Czechów!?, wystawa, prezentacja, wernisaż, Miejsce Odkrywania Talentów, Minister Edukacji Narodowej , MEN, tytuł nadany przez Minister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall, Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, organizacja pozarządowa, głównym celem jest kształtowanie i wspieranie rozwoju osób wrażliwych, aktywnych, kreatywnych i odpowiedzialnych, organizujemy i prowadziy warsztaty edukacyjne, projekty edukacyjne, projekty kulturalne, projekty z młodzieżą, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, wizyty studyjne dla studentów ze wschodu, wizyty studyjne STP, wizyty studyjne Study Tours to Poland, edukacja pozaformalna, edukacja nieformalna, wsparcie edukacji szkolnej, integracja różnych grup społecznych, ul. Głęboka 8 A, 20-612 Lublin, www.kreadukacja.org, fundacja@kreadukacja.org, galeria zdjęć, fotorelacje

Młodzież Dla Czechowa, Działania edukacyjno ? integracyjne wśród społeczności lokalnej dzielnicy Czechów? , XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Lublinie, działania z zakresu edukacji nieformalnej, stworzenie przez młodzież własnych inicjatyw społeczno ? kulturalnych wśród mieszkańców Czechowa, warsztaty fotograficzno - dziennikarskie, szkolenia z zakresu animacji kulturalnej, szkolenie z działalności społecznej, szkolenie na temat Trzeciego Sektora, pamięć i dziedzictwo niematerialne Lublina, dzielnica Czechów w Lublinie, Joanna Zętar, Ośrodek Brama Grodzka ? Teatr NN, idea Europejskiej Stolicy Kultury, Darek Figura, Warsztaty Kultury, Karolina Kryczka z Ośrodka Brama Grodzka ? Teatr NN, konferencja panelowa, ?Od dzielnicy do stolicy", Zdzisław Hofman, Prezes Fundacji Rozwoju Wolontariatu, Magdalena Linkowska, Biuro Projektu Lublin Europejska Stolica Kultury 2016, Maryla Wosik, Dzielnicowy Dom Kultury Czechów ? DKF 16, Galeria POMOST, Aleksandra Gulczyńska, Prezes Stowarzyszenia Homo Faber, Tomasz ?Maped? Pizoń, artysta, animator kultury, Marta Grzymkowska, Radio Centrum, prace prezentowane na wystawie ?To jest Czechów!?, wystawa, prezentacja, wernisaż, Miejsce Odkrywania Talentów, Minister Edukacji Narodowej , MEN, tytuł nadany przez Minister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall, Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, organizacja pozarządowa, głównym celem jest kształtowanie i wspieranie rozwoju osób wrażliwych, aktywnych, kreatywnych i odpowiedzialnych, organizujemy i prowadziy warsztaty edukacyjne, projekty edukacyjne, projekty kulturalne, projekty z młodzieżą, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, wizyty studyjne dla studentów ze wschodu, wizyty studyjne STP, wizyty studyjne Study Tours to Poland, edukacja pozaformalna, edukacja nieformalna, wsparcie edukacji szkolnej, integracja różnych grup społecznych, ul. Głęboka 8 A, 20-612 Lublin, www.kreadukacja.org, fundacja@kreadukacja.org, galeria zdjęć, fotorelacje