Razem Dla Wrotkowa, Dzielnice Kultury, Fundacja KReAdukacja, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, cykl szkoleń i warsztatów, animacja kultury i pracy w grupie, 20 osobowa grupa młodzieży, odświeżenie życia kulturalnego dzielnicy, dzielnica Wrotków w Lublinie, organizacja 3 inicjatyw kulturalnych, zorganizowanie imprezy plenerowej dla mieszkańców dzielnicy

Zadanie ?Młodzi dla Wrotkowa? to cykl szkoleń i warsztatów z zakresu animacji kultury i pracy w grupie, skierowany do 20 osobowej grupy młodzieży, mieszkającej i uczącej się w dzielnicy Wrotków. Zajęcia skierowane do młodzieży wyposażą ją w niezbędne umiejętności, które pomogą w odświeżeniu życia kulturalnego dzielnicy. W ramach zadania młodzież zorganizuje 3 inicjatywy kulturalne dla swoich rówieśników, a także jedną imprezę plenerową dla wszystkich mieszkańców dzielnicy.

Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, Fundacja KReAdukacja, Młodzi dla Wrotkowa, Miasto Lublin, zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin, Dzielnice Kultury, cykl szkoleń i warsztatów, animacka kultury, praca w grupie, 20 osobowa grupa młodzieży z Wrotkowa, dzielnica Wrotków w Lublinie, realizacja 3 inicjatyw na dzielnicy, 1 impreza plenerowa dla wszystkich mieszkańców dzielnicy

galeria2014-avatar

Bal Disneya – Przygotowania

Bal Disneya – Zabawa

Szkolenie Liderskie

Noc w Szkole