?Młodzi dla Lublina 2019? to projekt skierowany do uczniów lubelskich szkół w wieku 13 ? 19 lat, w tym do Młodzieżowych Rad Dzielnic,działających w dzielnicach Wrotków, Wieniawa i Czechów Południowy. Dzięki uczestnictwu w projekcie będą oni mogli realizować zaplanowane inicjatywy kulturalne, wzbogacające kalendarz kulturalny ich dzielnic. Uczestnicy zostaną przeszkoleni i wyposażeni w nową wiedzę i umiejętności, pozwalające na efektywne działanie na rzecz rozwoju życia społeczno ? kulturalnego dzielnic. Poprzez warsztaty, szkolenia oraz młodzieżowe inicjatywy kulturalne, chcemy ożywić życie kulturalne kilku dzielnic Lublina. Wszyscy uczestnicy przygotują też jedno wspólne działanie ? inicjatywę skierowaną do otwartej grupy mieszkańców. Projekt trwa od stycznia do lipca 2019 roku.