?Młodzi dla Lublina? to projekt, którego głównym założeniem jest umożliwienie funkcjonowania w kilku dzielnicach miasta grup młodzieży prowadzącej stałe działania na rzecz rozwoju życia społeczno ? kulturalnego. Działanie kierujemy do uczniów lubelskich szkół ponadpodstawowych. Część z nich to członkowie Młodzieżowych Rad Dzielnic, działających w dzielnicach: Wrotków, Wieniawa i Czechów (Północny i Południowy). Pozostali uczestnicy to uczniowie szkół mieszczących się w tych dzielnicach.

Projekt to  kontynuacja działań z grupami „Młodzieżowe Rady Dzielnic”, które Fundacja KReAdukacja prowadzi od kilku lat. Dzięki realizacji zadania młodzi ludzi będą mogli realizować zaplanowane inicjatywy kulturalne, wzbogacające kalendarz kulturalny ich dzielnic. Uczestnicy zostaną przeszkoleni i wyposażeni w nową wiedzę i umiejętności, pozwalające na efektywne działanie na rzecz rozwoju życia społeczno?kulturalnego dzielnic. 

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin w ramach obchodów 700-lecia miasta w 2017 roku.

700 lat Miasta Lublin | Fundacja KReAdukacja