Lublin w sieci życzliwości 2021-Fundacja KReAdukacja

„Lublin w sieci życzliwości 2021” to projekt skierowany do 50 osób – uczniów lubelskich szkół/uczelni w wieku 15 – 21 lat. Jest to kontynuacja naszych działań z młodzieżą w ramach projektu „Lublin w sieci życzliwości” oraz Młodzieżowych Rad Dzielnic, które Fundacja KReAdukacja prowadzi od kilku lat. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywnego udziału młodych lublinian w działalności społecznej oraz tworzeniu kultury i i promowaniu jej wśród mieszkańców miasta. Cel ten osiągniemy poprzez realizację inicjatyw przygotowywanych przez poszczególne grupy młodzieży na rzecz lublinian skupionych wokół 21 listopada – Międzynarodowego Dnia Życzliwości. Założeniem jest, by młodzież uczyła się wykorzystywać atuty wynikające z charakteru, osobowości, talentów czy pasji. Młodzi ludzie, realizując inicjatywy wynikające z życzliwości wobec najbliższego otoczenia, mają szansę na rozwój swoich talentów i doświadczenia w działalności społeczno-kulturalnej.