Głównymi celami projektu realizowanego od stycznia do marca 2009 r. było wzbudzenie zainteresowania przeszłością oraz dniem dzisiejszym Lubelszczyzny wśród uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz poszerzenie ich wiedzy na temat regionu. Chcieliśmy także pobudzić i wzmocnić postawę twórczą uczestników oraz pomóc kształtować patriotyzm lokalny. Wszystkie podejmowane działania miały promować region wśród jego mieszkańców.

Przebieg projektu:

Zajęcia z zakresu edukacji regionalnej dla uczniów klas IV ? VI szkół podstawowych z Lublina i Świdnika. Pierwszym etapem projektu, który otrzymał wsparcie finansowe WL były zajęcia edukacyjne w szkołach podstawowych Lublina i Świdnika. W drugim etapie uczniowie biorący udział w projekcie przygotowali prace konkursowe promujące Lubelszczyznę. Etap trzeci, czyli rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpiło 6 marca o godz. 11:00 w Domu Kultury LSM na ul. Wallenroda 4a. 

W konkursie nagrody i wyróżnienia zdobyli:

W kategorii literackiej:
1 miejsce ? Michał Czapiewski, SP nr 5 w Świdniku
2 miejsce ? Bartosz Kopciuch, SP nr 5 w Świdniku
3 miejsce ? Piotr Szczuchniak , SP nr 51 w Lublinie

W kategorii plastycznej:
1 miejsce ? Agnieszka Stefaniuk, SP nr 5 w Świdniku
2 miejsce ? Krzysztof Lewandowski, SP nr 27 w Lublinie
3 miejsce ? Mateusz Wiejak, SP nr 51 w Lublinie

W kategorii multimedialnej:
1 miejsce ? Kacper Kieroń, SP nr 27 w Lublinie
2 miejsce ? Natalia Chęć, SP nr 51 w Lublinie
3 miejsce ? Kinga Kuźmicka, SP nr 51 w Lublinie

Wyróżnienia otrzymali: Maciej Śliwiński, SP nr 5 w Świdniku, Alicja Krogulec, SP nr 5 w Świdniku, Julia Krzowska, SP nr 51 w Lublinie, Klaudia Paluch, SP nr 5 w Świdniku, Zuzanna Harasimiuk, SP nr 27 w Lublinie, Wojciech Kot, SP nr 5 w Świdniku,Natalia Bornus, SP nr 27 w Lublinie, Agata Świetlicka, SP nr 5 w Świdniku, Paulina Podstawka, SP nr 27 w Lublinie, Julia Krzowska, SP nr 51 w Lublinie, Małgorzata Szuster, SP nr 51 w Lublinie i Maja Dobrzańska, SP nr 51 w Lublinie.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy!!!

Działanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Lubelskiego. Program edukacji regionalnej realizowany na warsztacie ?Lubelszczyzna znana i nieznana? objął patronatem honorowym Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk.

Lubelszczyzna Znana i Nieznana. Edukacja Regionalna, wzbudzenie zainteresowania przeszłością oraz dniem dzisiejszym Lubelszczyzny wśród uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, poszerzenie wiedzy na temat regionu, zajęcia z zakresu edukacji regionalnej, zajęcia edukacyjne w szkołach podstawowych Lublina i Świdnika, prace konkursowe promujące Lubelszczyznę, Dom Kultury LSM, ul. Wallenroda 4a, patronat honorowy, Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, organizacja pozarządowa, głównym celem jest kształtowanie i wspieranie rozwoju osób wrażliwych, aktywnych, kreatywnych i odpowiedzialnych, organizujemy i prowadziy warsztaty edukacyjne, projekty edukacyjne, projekty kulturalne, projekty z młodzieżą, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, wizyty studyjne dla studentów ze wschodu, wizyty studyjne STP, wizyty studyjne Study Tours to Poland, edukacja pozaformalna, edukacja nieformalna, wsparcie edukacji szkolnej, integracja różnych grup społecznych, ul. Głęboka 8 A, 20-612 Lublin, www.kreadukacja.org, fundacja@kreadukacja.org,