Letnia Akademia Inspiracji, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, Fundacja KReAdukacja, NGO, Lublin, organizacja pozarządowa, Szkoła Podstawowa w Kowali, szkoła partnerska, zajęcia w czasie wakacji, bezpłatne zajęcia dla dzieci, wakacje na wsi, dzieci ze wsi, dowolne warsztaty, warsztaty taneczne, śpiew i gra na instrumentach, warsztaty fotograficzne, warsztaty artystyczne, gry i zabawy edukacyjne, trening kreatywności, gra w szachy, sposoby spędzania wolnego czasu, remiza strażacka, Kowala Pierwsza, Kowala Druga, kino, basen Lubelska Trasa Podziemna, wycieczka, zwiedzanie, Kazimierz Dolny, Janowiec, rejs po Wiśle, Pszczela Wola, Wojciechów, szlaki turystyczne, Technikum Pszczelarskie, Muzeum Kowalstwa, FIO, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Głęboka 8 A, 20-612 Lublin, e-mail: fundacja@kreadukacja.org, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL, Unia Europejska, fundusze unijne, Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności,

Letnia Akademia Inspiracji, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, Fundacja KReAdukacja, NGO, Lublin, organizacja pozarządowa, Szkoła Podstawowa w Kowali, szkoła partnerska, zajęcia w czasie wakacji, bezpłatne zajęcia dla dzieci, wakacje na wsi, dzieci ze wsi, dowolne warsztaty, warsztaty taneczne, śpiew i gra na instrumentach, warsztaty fotograficzne, warsztaty artystyczne, gry i zabawy edukacyjne, trening kreatywności, gra w szachy, sposoby spędzania wolnego czasu, remiza strażacka, Kowala Pierwsza, Kowala Druga, kino, basen Lubelska Trasa Podziemna, wycieczka, zwiedzanie, Kazimierz Dolny, Janowiec, rejs po Wiśle, Pszczela Wola, Wojciechów, szlaki turystyczne, Technikum Pszczelarskie, Muzeum Kowalstwa, FIO, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Głęboka 8 A, 20-612 Lublin, e-mail: fundacja@kreadukacja.org, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL, Unia Europejska, fundusze unijne, Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności,

Od 30 kwietnia do 30 września, w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Kowali  realizowaliśmy projekt „Letnia Akademia Inspiracji. W ramach jego działań dzieci ? uczniowie szkoły  partnerskiej, przez całe wakacje uczestniczyły w  warsztatach rozwijających zainteresowania. Dzieciaki mogły zapisać się na dowolne spośród następujących zajęć: taneczne, śpiew i gra na instrumentach, fotograficzne, artystyczne, gry i zabawy edukacyjne, trening kreatywności, gra w szachy. Dzięki udziałowi w zajęciach dzieci nie tylko poznały nowe sposoby na spędzanie wolnego czasu, poszerzyły swoje zainteresowania,  ale także przygotowały występy, wystawy, pokazy, które zaprezentowały rodzicom i zainteresowanym mieszkańcom Kowali 30 sierpnia na uroczystym zakończeniu projektu.

Oprócz   zajęć organizowanych w  remizie strażackiej w Kowali Pierwszej, uczestnicy wyjeżdżali także na 3 warsztaty regionalne w terenie. I tak odwiedzili:

  • Lublin ? w którym byli w kinie, na basenie, a także poznali historię miasta w trakcie warsztatu w Lubelskiej Trasie Podziemnej,
  • Kazimierz Dolny/Janowiec ? główną atrakcją był oczywiście rejs po Wiśle, ale uczestnicy poznali także przyrodę tych okolic spacerując po malowniczych wąwozach,
  • Pawłów ? Pszczela Wola ? Wojciechów ? a więc szlak ginących zawodów i wizyty u garncarza i bednarza, zwiedzanie Technikum Pszczelarskiego, Muzeum Kowalstwa, pokaz kowalski oraz własnoręczne robienie podkówek.

Ale nie tylko dzieci były odbiorcami projektu.  Udział w  nim wzięło także 6 dorosłych mieszkańców Kowali, którzy w czasie 25-godzinnego szkolenia nauczyli się tworzenia atrakcyjnej oferty zajęć pozaszkolnych. Dorośli uczestnicy nauczą się zaś, w jaki sposób poszerzać ofertę edukacyjną na terenie gminy. Obecnie trwa rekrutacja.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich.

Letnia Akademia Inspiracji, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, Fundacja KReAdukacja, NGO, Lublin, organizacja pozarządowa, Szkoła Podstawowa w Kowali, szkoła partnerska, zajęcia w czasie wakacji, bezpłatne zajęcia dla dzieci, wakacje na wsi, dzieci ze wsi, dowolne warsztaty, warsztaty taneczne, śpiew i gra na instrumentach, warsztaty fotograficzne, warsztaty artystyczne, gry i zabawy edukacyjne, trening kreatywności, gra w szachy, sposoby spędzania wolnego czasu, remiza strażacka, Kowala Pierwsza, Kowala Druga, kino, basen Lubelska Trasa Podziemna, wycieczka, zwiedzanie, Kazimierz Dolny, Janowiec, rejs po Wiśle, Pszczela Wola, Wojciechów, szlaki turystyczne, Technikum Pszczelarskie, Muzeum Kowalstwa, FIO, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Głęboka 8 A, 20-612 Lublin, e-mail: fundacja@kreadukacja.org, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL, Unia Europejska, fundusze unijne, Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności,