Letnia Akademia Inspiracji 2015 | Fundacja KReAdukacja, Lublin, NGO, wakacje w mieście, Miasto Lublin, Dzielnice Kultury, warsztaty, SP nr 20 w Lublinie, Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie,

„Letnia Akademia Inspiracji 2015” to projekt, w którym Fundacja KReAdukacja prowadzi cykl zajęć rozbudzających i rozwijających zainteresowania dzieci z lubelskiej dzielnicy Za Cukrownią w czasie wakacji, a które ze względu na sytuację finansową i społeczną rodzin mają utrudniony dostęp do edukacji kulturalnej, pozwalającej na rozwój zainteresowań oraz małą możliwość poznawania miasta i regionu. W każdym z dwóch turnusów po 20 dzieci z dzielnicy Za Cukrownią weźmie udział w wakacyjnych zajęciach artystyczno ? estetycznych, rozwijających zainteresowania. Każdy uczestnik będzie mógł wybrać spośród czterech rodzajów warsztatów: rękodzieło, trening kreatywności, grafika komputerowa z elementami fotografii, warsztaty filmowe. Ponadto dzieci biorące udział w zadaniu będą uczestniczyły w integracyjnej grze terenowej i warsztatach w przestrzeni miejskiej (Skansen, Zalew Zemborzycki), pozwalających poznać Lublin. Podsumowaniem zadania będzie wystawa, podczas której zaprezentowane zostaną efekty działań podejmowanych przez dzieci w czasie warsztatów.

Poniżej znajduje się odnośnik do pełnej galerii zdjęć z projektu.

galeria2014-avatar